Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

genomgick på engelska

— översättning och exempelmeningar

underwent

Vårt DNA genomgick en våldsam förändring.
subdirectory_arrow_right And our DNA underwent a violent transformation.

experience

Kanske därför att jag genomgick samma erfarenhet.
subdirectory_arrow_right Perhaps because I went through the same experience.
lägg till

Exampel meningar till genomgick

Alla fem genomgick behandling för drogrelaterade brott.
subdirectory_arrow_right All five have been undergoing treatment for drug offenses.
Nej, jag genomgick en metamorfos.
subdirectory_arrow_right No. I've been undergoing a metamorphosis.
Ja, du genomgick Kolinahr-disciplinen.
subdirectory_arrow_right Yes, you were undergoing the Kolinahr discipline.
Wilson genomgick psykiatrisk behandling på sjukhuset.
subdirectory_arrow_right Wilson was undergoing psychiatric treatment in the hospital.
Deras bästa gissning, och det är allt det är, är att innan Sixpack dog, genomgick han någon form av genetisk förändring.
subdirectory_arrow_right Their best guess, and that's all it is... is that before Sixpack died, he was undergoing... some form of genetic alteration.
Varken mina föräldrar eller min syster genomgick symbios, och de lever lyckliga.
subdirectory_arrow_right Neither of my parents or my sister underwent symbiosis and they live happy lives.
Min kärlek till hästar började efter träningen jag genomgick inför succén Guppy! Vilda västern.
subdirectory_arrow_right My love affair with the equine began with the extensive training I underwent for the critically acclaimed Guppy Goes West.
Han genomgick aldrig behandling.
subdirectory_arrow_right You know, we thought he was undergoing treatment. We were wrong.
Och när hon gjorde det skingrade sig molnen och släppte igenom månskenet och Dogville genomgick en förvandling av ljus.
subdirectory_arrow_right And while she did, the clouds scattered and let the moonlight through and Dogville underwent another of little changes of light.
Bristen på blod och skorpor tyder på att hon nyligen genomgick en kosmetisk behandling.
subdirectory_arrow_right Lack of blood and scabbing confirms their use, so best guess would be she recently underwent a cosmetic procedure.
Fader, som Emilys kyrkoherde Är du medveten om att hon genomgick avancerad katekes utbildning?
subdirectory_arrow_right Father, as Emily's parish priest are you aware that she underwent advanced catechism training?
Hon kanske genomgick någon sorts behandling.
subdirectory_arrow_right Maybe she was undergoing some kind of medical treatment.
Så glupska att de skulle kunna äta upp sig själv, men när de nekades näring genomgick de någon sorts...
subdirectory_arrow_right The various specimens we got from different offworld locations were incredibly voracious, so voracious that they would literally eat themselves to death, but when deprived of nourishment, these insects underwent some sort of...
Du genomgick en procedur som skulle ta fram dina undertryckta minnen.
subdirectory_arrow_right You were undergoing a procedure which was designed to dig up some of your suppressed memories.
Denna målning genomgick en omfattande verifieringsprocess när den anlände för ett och ett halvt år sedan.
subdirectory_arrow_right Well, it has to be. This painting underwent an extensive authentication process when it arrived here a year and a half ago.
Hon genomgick en ansiktsförändring och ändrade hennes röst för att... ta sig an Zoe's identitet.
subdirectory_arrow_right She underwent facial reconstruction and altered her voice to...
Lazarus genomgick en kontroversiell pigmentförändring för att spela plutonens afro-amerikanske sergeant, Lincoln Osiris.
subdirectory_arrow_right Lazarus underwent a controversial pigmentation alteration procedure in order to play the platoon's African-American sergeant, Lincoln Osiris.
Några ögonblick efter Big Bang, genomgick universum en mycket snabb expansion.
subdirectory_arrow_right A few moments after the Big Bang, the universe underwent an extremely rapid expansion.
Vårt DNA genomgick en våldsam förändring.
subdirectory_arrow_right And our DNA underwent a violent transformation.
Med hjälp av hans tidigare gäng... flydde han fängelset och genomgick kirurgi för att ändra hans utseende.
subdirectory_arrow_right With the help of his former gang, he escaped prison... and underwent surgery to change his appearance.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar