Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

genomsöker på engelska

— översättning och exempelmeningar

search

KI. 20.17 i kväll genomsöker de den.
subdirectory_arrow_right At 8:17 tonight they'll search your apartment.
lägg till

Exampel meningar till genomsöker

Gendarmerna genomsöker spanjorerna.
subdirectory_arrow_right The gendarmes search the Spaniards.
Vi blir anvisade en stuga och sen genomsöker vi hela stället.
subdirectory_arrow_right We're going to get shown to a cabin, and then we're going to search every inch of the place, inside and out.
Får jag föreslå att du stänger in dig själv i badrummet för en stund... medan jag genomsöker ditt rum.
subdirectory_arrow_right May I suggest that you shut yourself in the bathroom for a few moments while I search your room.
Det går inte upp mot mitt nit då jag genomsöker båten och er hytt, för att hitta pärlorna.
subdirectory_arrow_right It will not equal the vigour with which I shall search this boat, and in particular, your cabin Madame, for those pearls.
Sir, får jag föreslå att vi för ombord färjan med traktorstrålen, genomsöker den och förhör Koral?
subdirectory_arrow_right Sir, may I recommend that we bring the shuttlecraft aboard with our tractor beam, search it and interrogate Koral?
KI. 20.17 i kväll genomsöker de den.
subdirectory_arrow_right At 8:17 tonight they'll search your apartment.
De genomsöker bilen.
subdirectory_arrow_right They're gonna search the van.
Vi bordar och genomsöker båtarna.
subdirectory_arrow_right An inspection team will then board and search the vessel
Vi genomsöker allt från källaren till vinden.
subdirectory_arrow_right We will search zi place from top to bottom. Allons!
Jag vill att ni genomsöker Julius våning i Oceana.
subdirectory_arrow_right When we get to Oceana, I want you to search Julius' apartment.
Jag vill att ni genomsöker...
subdirectory_arrow_right I want a hard-target search
Har du något emot att vi genomsöker bilen?
subdirectory_arrow_right Mind if we search your car?
Jag tycker att vi genomsöker det här området efter metallrester.
subdirectory_arrow_right So I recommend we search the area along this path looking for spent brass.
Jag genomsöker patientens hem.
subdirectory_arrow_right And I'll search the patient's home for drugs and alcohol.
Sedan genomsöker de allting, till och med likkistor.
subdirectory_arrow_right Then they search everything, and I mean everything...
Men Earl, de genomsöker inte allt.
subdirectory_arrow_right But Earl, they don't search everyone.
Är det okej om vi genomsöker dig då?
subdirectory_arrow_right You won't mind if we search you, then?
Vi genomsöker lokalen efter knark.
subdirectory_arrow_right It's serving a warrant for the search of the gentlemen's premises for the highly corroborated presence of narcotics.
Om de genomsöker bilen, vakna och mumla nåt om att du måste på toaletten.
subdirectory_arrow_right If they try to search the vehicle, wake up and mumble something about having to go to the bathroom.
Är det svaret när de för bort dig flyger dig till Diego Garcia och genomsöker ditt rektum?
subdirectory_arrow_right That's what you'll say when they fly you to Diego Garcia and carry out a cavity search?
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar