Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

genomsyrar på engelska

— översättning och exempelmeningar

permeate

Klassikerna genomsyrar ju all modern media.
subdirectory_arrow_right The classics do permeate all modern media.
lägg till

Exampel meningar till genomsyrar

... kvalitet genomsyrar kungariket djupt inne i snårskogen och många arter...
subdirectory_arrow_right ... quality permeates this hidden kingdom deep in the underbrush and all manner of creatures...
Klassikerna genomsyrar ju all modern media.
subdirectory_arrow_right The classics do permeate all modern media.
Det genomsyrar klubben som helhet.
subdirectory_arrow_right It permeated the club when I arrived.
Där gravitation genomsyrar alla dessa andra dimensioner, och de tror att det finns tio stycken totalt, vilket innebär att det försvagas med en motsvarande mängd.
subdirectory_arrow_right And gravity permeates all these other dimensions, they think ten in total, which means that it becomes weakened by a corresponding amount.
I allt detta av skvaller och spekulationer som genomsyrar folks liv, så tror jag fortfarande att de vet skillnaden mellan riktiga nyheter och skitsnack.
subdirectory_arrow_right You know, in the middle of all this gossip and speculation that permeates people's lives, I still think they know the difference between real news and bullshit.
Och, likt ett virus, genomsyrar denna sjukdom nu varje aspekt av regeringen
subdirectory_arrow_right And, like a virus, this disorder now permeates every facet of government
Materia är bara frusen energi, och den här energin genomsyrar allt.
subdirectory_arrow_right Matter is simply frozen energy, and this energy permeates everything.
Så jag tror bara att allt detta genomsyrar hela Olivers lilla väsen.
subdirectory_arrow_right So, uh... to think that all of this has permeated, you know, Oliver's whole, little being, right?
Mitt Harlem kännetecknas av jazz, god mat och begåvningen som genomsyrar gatorna.
subdirectory_arrow_right You know, my Harlem is saturated with jazz, and good food, and the pure genius that permeates the streets.
Yin fen genomsyrar din kropp.
subdirectory_arrow_right Yin fen permeates your body.
Vi måste se till kulturen kring våld som genomsyrar vårt samhälle.
subdirectory_arrow_right We need to look at the culture of violence that permeates our society.
Pesci Co är världens största varuproducent. Det genomsyrar alla samhällsskikt. Mat, kläder, hushållsartiklar.
subdirectory_arrow_right Pesci Co., being the largest product manufacturer in the world permeates every single facet of society... food, clothing, household products.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar