Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

gentemot på engelska

— översättning och exempelmeningar

to

Gentemot mig själv och barnen.
subdirectory_arrow_right To myself and the kids.

towards

Gentemot Elizabeth, till exempel.
subdirectory_arrow_right Towards Elizabeth, for instance.
lägg till

Exampel meningar till gentemot

Det blir svårt med tanke på vår politik gentemot hans folk.
subdirectory_arrow_right It might be difficult in view of our policy towards his people.
Respektlöst språk och uppförande gentemot överordnad.
subdirectory_arrow_right Use of provoking words and gestures to an officer, disrespect towards same.
Jag vädrar en viss fientlighet gentemot mr Shannon från damernas sida. Särskilt miss Fellowes.
subdirectory_arrow_right It's just that I've noticed a certain... animosity towards Mr Shannon among the... ladies in his party, particularly in the case of...
Som alla verk samma i specialfack har ni en tvivelaktig inställning gentemot auktoritet.
subdirectory_arrow_right I see that like all men employed in highly-specialised branches, you have a questionable attitude towards authority. I don't know that I care for that.
Gentemot er, bland andra.
subdirectory_arrow_right Toward you, among others.
Du har ett ansvar gentemot din stackars mor och far. Jag vill inte bli inblandad i dina affärer.
subdirectory_arrow_right You have a responsibility towards your father and mother, bless their souls, but I don't want to be mixed up in your affairs.
Jag bär varken på hat eller bitterhet gentemot det tyska folket.
subdirectory_arrow_right I bear no hatred nor bitterness towards the German people.
Men ni vet hur tiderna är och jag har förpliktelser gentemot mina gamla kunder.
subdirectory_arrow_right But I have obligations towards my old customers.
Den sorgsenhet som Sebastian känt terminen innan ersattes av en slags vresighet, till och med gentemot mig.
subdirectory_arrow_right The sadness, that had been strong in Sebastian the term before gave place to a kind of sullenness, even towards me.
Det rör hennes känslor gentemot mig.
subdirectory_arrow_right I believe it has something to do with her feelings toward me.
En förkunnare av lag och ordning som skulle forma Amerikas attityd, gentemot marijuana för kommande generationer.
subdirectory_arrow_right A law and order evangelist, Anslinger would shape Americas attitude, toward marijuana for generations to come.
Som försynens enkla tjänare borde jag frigöra mig från vreden jag kände gentemot barnen när jag hängde där.
subdirectory_arrow_right As a humble servant of Providence, I should be working towards releasing any anger I felt towards those children throughout the ordeal.
Mr Boyd, ni har visst skickats hit på grund av jobbrelaterad stress aggressivitet gentemot överordnade och allmän svårighet att lyda order.
subdirectory_arrow_right Mr. Boyd? I believe that you were sent to us... because of work-related stress... aggression towards authority figures... and an all-around lack of discipline.
Det finns en annan relaterad faktor som har observerats hos individer med samma kulturella kapital: En annan ojämlikhetsfaktor är välviljan gentemot skolsystemet. Den kallas docilitet, från det latinska ordet docilis foglig eller motaglig för instruktion.
subdirectory_arrow_right There's another related factor, observed among individuals with the same cultural capital, another factor of inequality is goodwill toward the school system, what is called docility, from the Latin word docilis: disposed to be instructed.
När den är på väg till Mars måste den, behålla sin orientering gentemot solen. Den måste kunna korrigera dess orientering och riktning så att den träffar Mars, på det lilla stället där vi siktar.
subdirectory_arrow_right Once it's been pushed on its way to Mars by the launch vehicle, it has to maintain its orientation toward the sun and it needs to be able to correct its orientation and direction so that it would hit Mars and get to this tiny spot on Mars we're aiming for.
Men du är tränad att ha ett öppet sinne och stark empati gentemot andra.
subdirectory_arrow_right But you, on the other hand are trained to have an open mind and you have a strong sense of empathy toward others.
Är din inställning gentemot Jon Forster en personlig vendetta?
subdirectory_arrow_right Now it would be the time. Would you say it was fair to characterize... Your attitude towards John Forster...
Mina avsikter gentemot Sophia, är hederliga.
subdirectory_arrow_right You didn't have to. My intentions towards Sophia are completely honourable.
Min egen attityd avgör livets attityd gentemot mig.
subdirectory_arrow_right My attitude towards life determines life's attitude towards me.
Bressler har slagit på stora trumman för att ta en mer offensiv ställning gentemot utomjordingarna.
subdirectory_arrow_right Bressler has been pounding the war drum to take a more aggressive posture toward the aliens.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar