Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

ger på engelska

— översättning och exempelmeningar

give

Ger dem vår gröda.
subdirectory_arrow_right Give up our crops

to hand over

Gallaxhar, beordrar att du ger oss fången direkt.
subdirectory_arrow_right Gallahxar, command you to hand over the prisoner this instant.

to present

Jag ger dem ett alternativ.
subdirectory_arrow_right So I'm inclined to present them with an alternative...
lägg till

Exampel meningar till ger

Jag ger er juvelerna... om ni tar planet till Moskva.
subdirectory_arrow_right I am willing to hand over the jewels and sign any necessary papers... if you will take that 5:40 plane to Moscow.
Antingen ger han order om att lämna över vapnen... eller så ger han aldrig order mer.
subdirectory_arrow_right Either he'll give the order to hand over the guns... or he'll never give another order.
För att han inte ska glömma oss ger vi honom ett fint skjutvapen.
subdirectory_arrow_right But, uh, just so he doesn't forget us, we'd like to present him with this beautiful firearm.
Och nu ger det mig ett stort nöje att överlåta den här vackra trofén, och pris pengarna, till Alfalfa Switzer och Spanky McFarland.
subdirectory_arrow_right And now it gives me great pleasure to present this beautiful trophy, and the prize money, to Alfalfa Switzer and Spanky McFarland.
Lämna över mitt ruttna och groteska lik? Tror du verkligen att de ger dig fem miljoner kontant?
subdirectory_arrow_right Hand over my now decaying, fucking grotesque corpse... really expect them to hand over five mill cash?
Det är med stor glädje jag ger DARE ett bidrag på 250 000 dollar.
subdirectory_arrow_right It gives me great pleasure to present D.A.R. E with this $250, 000 contribution.
Jag ger inte ett massförstörelse vapen till nån jag nyss mött.
subdirectory_arrow_right I'm not about to hand over a weapon of mass destruction to someone I just met.
Vi ger vår formella ståndpunkt när gillets ambassadör kommer hit.
subdirectory_arrow_right We will deliver the formal declaration when the Guild ambassador arrives... to present his credentials.
Vilket ger mig inget annat val än att presentera för er de bevis jag har.
subdirectory_arrow_right Which gives me no choice but to present to you what evidence I have.
Aldrig förr har branschen gett er ett erbjudande som det jag nu ger er.
subdirectory_arrow_right Never before in the history of this industry has an offer been made like the one I'm about to present to you now.
Tänk på nåt annat... som pengarna som herr Tolliver... väntar på att få ger er på Bella Union.
subdirectory_arrow_right And suggest you think of other things... like the money that Mr Tolliver's... waiting to present to you at the Bella Union.
Gallaxhar, beordrar att du ger oss fången direkt.
subdirectory_arrow_right Gallahxar, command you to hand over the prisoner this instant.
... bara i de valmöjligheter som Herren ger oss.
subdirectory_arrow_right Only in the choices that God decides to present to us.
Jag ber att fه tacka och utan vidare drِjsmهl Ger jag er:
subdirectory_arrow_right Thank you, kindly. And without further ado, I would like to present,
Du förbinder dig till Charming Heights, jag ger dig en broder som du ska döda.
subdirectory_arrow_right You're committing to Charming Heights; I'm committing to handing over a brother for you to murder.
Jag tycker att det är ett välbalanserat program som även ger plats för lite experimenterande.
subdirectory_arrow_right I find it to be a very balanced lineup, it leaves room for us to present something experimental too.
Han överlever bara om vi ger dem ett livsfarligt program som bara jag kan färdigställa.
subdirectory_arrow_right Padma's father's being tortured, and the only way to keep him from being killed outright is to hand over a potentially lethal computer program that only I can complete. Am I missing anything? No.
Chefen är på krismöte och vill att jag ger SAS kontrollen över uppdraget.
subdirectory_arrow_right The commander is currently in a meeting at COBRA and has authorised me to hand over control of this mission to the S.A.S.
Vi ger dem bara rapporten.
subdirectory_arrow_right They asked us to present the report, so that's what we're gonna do.
Att vi ger dem. Huo An.
subdirectory_arrow_right They want us to hand over Captain Huo
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar