Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

gest på engelska

— översättning och exempelmeningar

gesture

Gest av god tro.
subdirectory_arrow_right Gesture of good faith.
lägg till

Exampel meningar till gest

Det var bara en vänlig gest.
subdirectory_arrow_right Merely, a gesture of hospitality, reject it, if you like.
Bara som en patriotisk gest, förstås.
subdirectory_arrow_right Just as a patriotic gesture, of course.
Det skulle skada honom inte att göra denna gest.
subdirectory_arrow_right It would hurt him not to make this gesture.
Orden, gest, tonfall... allt annat är detsamma, men inte känslan.
subdirectory_arrow_right The words, gesture, the tone of voice... everything else is the same, but not the feeling.
Men ni gjorde en gest som påminde mig om något.
subdirectory_arrow_right But you made a gesture that reminded me of something.
Jag tycker det är en fin gest.
subdirectory_arrow_right I thought it was a very nice gesture.
Er make kommer säkert att uppskatta... er ädla gest.
subdirectory_arrow_right Now, your husband is gonna appreciate... your noble gesture.
Skeppets besättning var nöjd med att höra... att tahitierna ansåg älskog vara en vänlig gest.
subdirectory_arrow_right The ship's company was pleased to have it confirmed that the Tahitians considered lovemaking a gesture of goodwill.
Det är avsett som en tom gest.
subdirectory_arrow_right They mean it to be an empty gesture.
En vänlig gest?
subdirectory_arrow_right A gesture?
Lefèvres grabb skulle uppskatta en gest.
subdirectory_arrow_right That kid of Lefevre's, he'd appreciate a gesture.
En fin sentimental gest att skicka hit din gamla kryssare.
subdirectory_arrow_right It's a nice sentimental gesture, CinCPac sending your old cruiser.
Det var en charmerande gest.
subdirectory_arrow_right That was a very charming gesture.
Jag kan och vill inte sända militära grupper uppför Nilen. Men Khartum kan inte lämnas åt sitt öde, utan ens en gest.
subdirectory_arrow_right Gordon, I cannot and will not... send military forces up the Nile... but I admit Khartoum cannot be left to its fate... without some gesture.
En ren gest.
subdirectory_arrow_right A gesture.
Ni var Gladstones gest förra året.
subdirectory_arrow_right You were Gladstone's gesture last year.
Varje tonfall en lögn, varje gest en förfalskning, varje leende en grimas.
subdirectory_arrow_right Every tone of voice a lie, every gesture a falsehood, every smile a grimace.
En vänlig gest efter så lång tid.
subdirectory_arrow_right Friendly gesture after all this time.
Det vore en fin gest om du bjöd ut henne.
subdirectory_arrow_right I think it might be a nice gesture if you asked her out.
Jag minns att jag slogs av en gest ni gjorde och tog reda på vem ni var.
subdirectory_arrow_right I remember being struck by a gesture you made and checking to see who you were.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar