Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

giltig på engelska

— översättning och exempelmeningar

valid

Har du någon giltig anledning till skilsmässa?
subdirectory_arrow_right Do you have some valid reasons for wanting a divorce?
lägg till

Exampel meningar till giltig

Har du någon giltig anledning till skilsmässa?
subdirectory_arrow_right Do you have some valid reasons for wanting a divorce?
Jag vet att er make har betalat för ett års undervisningen. Men om ni läser på sidan 20 i regel häftet vi skickat till er, så ser ni att om det inte finns nån giltig ursäkt för långvarig frånvaro går ni miste om undervisningen.
subdirectory_arrow_right I know your husband paid tuition in advance for a year... but if you will refer to page 20 in the rules and regulations manual we sent you... you will see that unless there is a valid excuse for prolonged absence... your tuition will be forfeit.
Gatuslang är en utökande giltig form av uttryckande.
subdirectory_arrow_right Thank you. Street slang is an increasingly valid form of expression.
Han skulle kunna ha rätt Ingen order är giltig Cobb, om den är felaktig
subdirectory_arrow_right He could be right, you know. No orders are valid, Cob, if they're wrong.
Det här är inte en giltig nivåbeteckning.
subdirectory_arrow_right This is not a valid level designation.
Denna dispyts bultande hjärta är en djärv, men icke desto mindre giltig tes som kan formuleras med en enkel fråga:
subdirectory_arrow_right In the beating heart of our argument is an audacious, but nonetheless valid, thesis, which asks just one question:
Ja, det kanske finns någon mysterisk inte än giltig förklaring för vad jag såg.
subdirectory_arrow_right And yeah, maybe there's some mysterious yet valid explanation for what I saw.
Men den är baserad pa för manga antaganden för att vara en giltig teori.
subdirectory_arrow_right But it's based on too many unfounded assumptions to make a valid theory.
Är budgivningen giltig om motparten saknar betalningsförmåga?
subdirectory_arrow_right Is a bid valid if the bidder isn't good for the money?
Det är en giltig fråga nu.
subdirectory_arrow_right It's a valid question now.
Det här är en giltig observation, Zack, men den hjälper inte i utredningen.
subdirectory_arrow_right That's a valid observation, Zack, but it's not helpful to the investigation.
Polisen hade en giltig fullmakt för att gå in i den åtalades hem och beslagta datorn.
subdirectory_arrow_right The police had a valid warrant to enter the defendant's home and seize the laptop.
Två för $500, faktiskt, men din poäng är giltig.
subdirectory_arrow_right Two for $500, actually, but your point remains valid.
Er biljett är inte giltig.
subdirectory_arrow_right Your ticket is not valid for travel.
Det var en giltig hypotes.
subdirectory_arrow_right No, it was a valid hypothesis.
Det var en giltig... ?
subdirectory_arrow_right That was a valid hypo... ?
Får jag bli fotograf, så jag får en giltig ursäkt för den här?
subdirectory_arrow_right Yes. Could I be the photographer so I have a valid excuse for wearing this?
Då förklarar jag skilsmässan giltig enligt gällande lag.
subdirectory_arrow_right I hereby declare your divorce valid according to the law.
Då förklarar jag härmed er skilsmässa giltig enligt lagen.
subdirectory_arrow_right I hereby declare your divorce valid according to the law.
Det är en giltig orsak.
subdirectory_arrow_right And that's OK, that's valid.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar