Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

gissning på engelska

— översättning och exempelmeningar

guess

Det är en gissning, men värt ett försök.
subdirectory_arrow_right It may be a guess, but it's worth trying.

presumption

Det grundar sig på en bred gissning.
subdirectory_arrow_right That depends on a very large presumption.
lägg till

Exampel meningar till gissning

Nej, nej, det är bara en gissning.
subdirectory_arrow_right No, no, it's just guesswork.
Jo, skulle ni inte vara orolig att slå vad på en gissning?
subdirectory_arrow_right Well, wouldn't you feel worried about betting on a certainty?
Av vad man kan se av vissa delar av planeten, Tror jag det är en rätt bra gissning.
subdirectory_arrow_right From the looks of some parts of this planet, I'd say that was a fair bet.
Gissning:
subdirectory_arrow_right Presumption:
Gissning efter gissning.
subdirectory_arrow_right Guess upon guess.
Det är bara en gissning men den första du dödade var väl din morfar?
subdirectory_arrow_right It's just a wild guess... But I bet the first one you killed Was your grandfather.
En korrekt gissning kallas träff och en felaktig gissning miss.
subdirectory_arrow_right In psychical parlance, a correct guess is a hit. An incorrect guess is a miss.
En bra gissning.
subdirectory_arrow_right A good bet.
Det grundar sig på en bred gissning.
subdirectory_arrow_right That depends on a very large presumption.
Om varje rum har sin egen unika bokstavskombination, så är det en god gissning att hela det här stället är en kub, med 26 rum på varje sida.
subdirectory_arrow_right If each room has its own unique letter combination, Then it's a pretty good bet that this whole place is a cube with 26 rooms on each side.
Bara en gissning, men jag slår vad om att det där är vår man.
subdirectory_arrow_right Goes right into your belly. It's just a hunch, but I'm betting this is our man.
Min gissning, och jag kan inte betona ordet gissning starkt nog, är att Tess berättar sanningen.
subdirectory_arrow_right My guess, and i cannot emphasize the word guess strongly enough, is that tess is telling us the truth.
Det skulle vara en fantastiskt gissning, om det vore en gissning.
subdirectory_arrow_right Thats an amazing guess if it were a guess.
En säljoption innebär en gissning på att en aktie kommer falla.
subdirectory_arrow_right A put option is a bet that a stock will fall.
Jag slår vad om att den här är från en av dem som begravde skatten. En ren gissning.
subdirectory_arrow_right I'll bet this is from one of the men who buried the treasure.
Röntgen visar att du svalt en nyckel. Min gissning är att den nyckeln går till dörren på båten.
subdirectory_arrow_right An abdominal x-ray shows that you swallowed a key, and my bet is that that key opens the lock on the boat.
Bra gissning, Baxter, bra gissning.
subdirectory_arrow_right It's raining. Lucky guess, Baxter. Lucky guess.
Ge mig din bästa gissning.
subdirectory_arrow_right Well, give me your best bet.
Bra gissat. Det var ingen gissning.
subdirectory_arrow_right Nice guess.Nice guess.
Ja, det antar jag är en någorlunda bra gissning.
subdirectory_arrow_right Yeah, I guess that's a pretty fair guess.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar