Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

glädje på engelska

— översättning och exempelmeningar

joy

Glädje och sorg är inte som olja och vatten.
subdirectory_arrow_right Joy and sorrow are not like oil and water.

pleasure

Som njutning och glädje.
subdirectory_arrow_right Pleasure? Joy? You're a phony.

delight

Glädje är helt min, madame.
subdirectory_arrow_right The delight is completely mine, madame.
lägg till

Exampel meningar till glädje

Jag älskar henne för att vi gjort varann illa men också för de tusen nätter vi haft i glädje och njutning.
subdirectory_arrow_right I Iove her because we've hit each other, we've hurt each other but also for the 1000 nights we've had in joy and absolute pleasure.
Den första bägaren för törst, den andra för glädje, den tredje för njutning och den fjärde för dårskap.
subdirectory_arrow_right The first cup for thirst, ... the second for joy, ... the third for delight... and the fourth for folly.
Bakom vägarna fanns en fascistisk tanke: Styrka genom glädje.
subdirectory_arrow_right The auto-roads were also for the personal pleasure, inside of the facista notion of the force for the joy.
De tror att meningen med universum är att bevara den skepnaden i en Jordliknande trädgård som skänker glädje i all evighet.
subdirectory_arrow_right They believe that the purpose of the entire universe is to then maintain that form in an Earth-like garden, which will give delight and pleasure through all eternity.
Okej, mina damer och herrar, med mycket kort varsel och till stora kostnader, för din särskild glädje, vi är glada presentera Mästare Charles Chaplin.
subdirectory_arrow_right All right, ladies and gentlemen, at very short notice and at great expense, for your special pleasure, we're delighted to present Master Charles Chaplin.
Sex och glädje, Mer sex och glädje, Laga mat i mässingen.
subdirectory_arrow_right Joy of Sex, More Joy of Sex, Cooking in the Nude... Here we are.
Vi hava därför vår föredetta syster nu mer vår drottning boren härskarinna till detta hjältemod med brusten glädje det ena ögat vått, det andra hoppfullt med fröjd vid grav och klagolåt i brudstol och nöd och lust i samma vågskåI vägda till äkta tagit.
subdirectory_arrow_right Therefore our sometime sister now our queen th' imperial jointress of this warlike state have we as 'twere with a defeated joy with one auspicious and one dropping eye with mirth in funeral and with dirge in marriage in equal scale weighing delight and dole taken to wife.
Vilket underligt öde för någon som gav henne allt, och samtidigt fick sådan glädje i livets enkla nöjen.
subdirectory_arrow_right What a strange destiny for one who gave her all, yet took such joy in life's simple pleasures.
Jag har glädje, glädje, glädje, glädje inuti mitt hjärta.
subdirectory_arrow_right I got the joy, joy, joy, joy down in my heart.
Jag har glädje, glädje, glädje, glädje...
subdirectory_arrow_right I got the joy, joy, joy, joy...
Sorg glädje, lycka njuta av livet nöjet att kunna gå på gatorna utan att bli överfallen kvalitén på luften vi andas...
subdirectory_arrow_right Sadness, joy, happiness, taking pleasure in life, the pleasure of walking the streets without being attacked, the quality of the air we breathe...
När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje.
subdirectory_arrow_right When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy.
Vilket land, är frågan. Det är själva upptäckandets glädje.
subdirectory_arrow_right What land remains as a question mark, but that is the mystery, the joy of discovery...
Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig.
subdirectory_arrow_right I have told you this so that my joy may be in you... and that your joy may be complete.
Nej, mina herrar, det var den slingrande konversationen... med män av karaktär... vissa närvarande nu och här... som var så trevliga och gav sån glädje.
subdirectory_arrow_right No, gentlemen, it was the meandering conversation, the lingering with men of character, some of whom are walking with me now, that was such pleasure to experience and such a joy now to recall.
Kom sjung nu av glädje kom sjung Jehovas pris den eviga friden finns i Hans paradis förkunna för världen vår kung han är stor och i honom ska vi finna evig glädje
subdirectory_arrow_right Sing and rejoice praise Jehovah etemal peace awaits in his Paradise preach to the world that our King is great in him we will find etemal joy. Hi, Mom.
Som njutning och glädje.
subdirectory_arrow_right Pleasure? Joy? You're a phony.
De kunde ge glädje, välbehag och ömhet.
subdirectory_arrow_right Joy, pleasure, and tenderness.
De extra centimeterna på en midja... som förkunnar en glädje i sensuell njutning... och aptiten efter det.
subdirectory_arrow_right The extra inch on a waistline... that proclaims a joy in sensual pleasure... and the appetite for it.
Även om ni inte ser honom nu... glädjs du med en obeskrivlig och härlig glädje... när du uppnår målet om er tro...
subdirectory_arrow_right Even though you do not see him now... you rejoice with an indescribable and glorious joy... as you attain the goal of your faith... the salvation of your soul.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar