Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

glömmer på engelska

— översättning och exempelmeningar

forget

Glömmer min lilla flicka?
subdirectory_arrow_right Forget my baby girl?

neglect

Om du glömmer det kan du råka illa ut.
subdirectory_arrow_right You neglect it at your peril.

forgotten

Du glömmer att jag inte gifter mig.
subdirectory_arrow_right You haven't forgotten, I'm not a marrying man.
lägg till

Exampel meningar till glömmer

Folk glömmer att dra ner på farten men när de slår i guppet så glömmer de inte.
subdirectory_arrow_right You can tell people to drive slow and they're liable to forget but once they hit that hump, they don't forget.
De säger att han glömmer plikterna, att han ofta är borta.
subdirectory_arrow_right They say that he neglects his duty, that he is often away from the city.
Jag försummar dig ty jag ligger i krig med mig själv. Jag glömmer att visa andra kärlek.
subdirectory_arrow_right Nor construe any further my neglect than that poor Brutus with himself at war forgets the shows of love to other men.
Konstnärer... De babblar på och glömmer bort nuet.
subdirectory_arrow_right Artists they tend to ramble neglect the moment.
De kanske inte glömmer en, utan glömmer att komma ihåg en.
subdirectory_arrow_right Maybe they don't forget about you, but they forget to remember you.
Min håg är stark, men starkare mitt brott och lik en man till tvefalt värv förpliktad jag står och tvekar var jag skall börja, och glömmer båda.
subdirectory_arrow_right And like a man to double business bound, I stand in pause where I shall first begin and both neglect.
Lova mig en sak. Om jag glömmer varför jag är här... Om jag glömmer dig...
subdirectory_arrow_right Promise me... if I forget why I'm here, if I forget you... do what I did... and you'll tell me all about us... and you'll help me to remember.
Vi glömmer aldrig såna ungar som Emily och Andy men de glömmer oss.
subdirectory_arrow_right You never forget kids like Emily or Andy. But they forget you.
Om du glömmer detta, so glömmer jag att du rona mig.
subdirectory_arrow_right If you forget about this, I'll forget about you robbing my house.
Jag glömmer min egen innan jag glömmer din.
subdirectory_arrow_right I will forget my own before I ever forget yours.
Och jag vill inte att ni glömmer mig, för jag glömmer aldrig er.
subdirectory_arrow_right And I don't want any of you guys to forget me, because I'll never forget you.
Om ni försummar detta kall, är jag fast besluten om att jag ska uthärda så länge som möjligt och dö som en soldat som aldrig glömmer på grund av sin stolthet för sitt land.
subdirectory_arrow_right Lf this call is neglected, I am determined to sustain myself as long as possible and die like a soldier, who never forgets what is due to his own honour and that of his country:
För när du är lycklig glömmer du... du glömmer det själsliga, du glömmer Gud.
subdirectory_arrow_right For when you are happy you forget... you forget about spiritual things; you forget about god.
Jag glömmer saker jämt, jag glömde min systers födelsedag, säg så glömmer jag.
subdirectory_arrow_right I forget things all the time.Ask my sister; I forgot her birthday. I forget my social security number.Just anything, ask me, I'll forget it.
Jag har ett mål i tankarna, ett som fransmännen aldrig glömmer liksom jag aldrig glömt vad de gjorde mot klanen McCullen.
subdirectory_arrow_right I have a target in mind, one the French will never forget, as I've never forgotten what they did to Clan McCullen.
Vi har glömt bort ljudet av hans röst men vi glömmer aldrig en lukt.
subdirectory_arrow_right We have forgotten the sound of his voice. But we never forget a smell.
Du glömmer att jag låg med Marnie och jag glömmer att du blev full och skämde ut mig inför alla jag känner.
subdirectory_arrow_right I you will forget that I fucked Marnie and I'll forget that you got drunk and humiliated me in front of everyone that I know.
Går olika vägar, med våra olika liv, jag glömmer dig, du glömmer mig.
subdirectory_arrow_right Go our separate paths, live our separate lives. I forget about you. You forget about me.
Man glömmer detaljerna. Vi verkar också ha blivit bortglömda. För... vi har inte hört ett ord.
subdirectory_arrow_right You forget the details, and looks like we've been forgotten, too, 'cause not a word, not a peep, not even a card on my birthday.
Sam, vi glömmer dig aldrig och glömmer aldrig det du gjorde för den här staden och dess invånare.
subdirectory_arrow_right Sam, we will never forget you. And we will never forget the sacrifice you made for this city and her people.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar