Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

gladde på engelska

— översättning och exempelmeningar

lägg till

Exampel meningar till gladde

Det gladde honom mycket.
subdirectory_arrow_right They pleased his eyes.
Jag gladde mig bara för din skull.
subdirectory_arrow_right Forgive me again. I was merely rejoicing for you.
Jag sa inte att det gladde mig.
subdirectory_arrow_right Do you think I said it pleased me, daughter?
Jag var otroligt bister, vilket gladde Finnegan oerhört.
subdirectory_arrow_right I was absolutely grim, which delighted Finnegan no end.
Men det var inte alla som gladde sig åt vår tidiga ankomst...
subdirectory_arrow_right However, there were those who were not at all pleased to learn of our early arrival.
Kungen sköt prick och gladde sig över att England stod ensamt utan krävande allierade.
subdirectory_arrow_right The king practiced shot to the target, e was contented for the country to be alone and without allies to please.
Bortom skogen mötte de Lancelot och Galahad... och det gladde dem mycket.
subdirectory_arrow_right Beyond the forest they met Lancelot and Galahad, and there was much rejoicing.
Och det gladde dem mycket.
subdirectory_arrow_right And there was much rejoicing.
Nyheten om er son gladde oss.
subdirectory_arrow_right We were delighted to hear of your son's birth.
Miss Taylors vänner gladde sig väl?
subdirectory_arrow_right But every friend of Miss Taylor's must be glad to see her married.
Det gladde vårt folk att höra om er räddning.
subdirectory_arrow_right I wish to tell you how pleased our people are to hear of your recovery.
Vi skulle ses ofta, och mormor gladde sig.
subdirectory_arrow_right We would see each other, Gran was so pleased.
Din framgång med att sätta stopp för Jame Gumb som modeskapare... gladde dig mest för att den skulle ha glatt din far.
subdirectory_arrow_right I think your success in putting an end to Jame Gumb's career as a couturier... pleased you most because you could imagine your father being pleased.
Men hon gladde sig så.
subdirectory_arrow_right But she was pleased about it.
Flera grekiska stadsstater avfärdade Alexander som en oerfaren pojke och gjorde revolt något som gladde perserna och som de möjligen också bekostade.
subdirectory_arrow_right And breaking their treaties with us, dismissing Alexander as an untried boy several Greek city-states rose up in revolt much to Persia's delight and perhaps sponsored by their gold.
De var förbluffande eniga. Wilhelm sa att den var åtta i och Timothy att den var fem i. Grace gladde sig i tysthet över denna medfödda egenskap.
subdirectory_arrow_right And they were astonishingly close wilhelm thought it was eight minutes to, Timothy thought it was five minutes to and Grace rejoiced quietly at this natural ability that they found so straightforward
Under tiden, i Fairview Countys fängelse, Maisy Gibbons gladde sig åt att hon hade en besökare, men hon påminndes raskt att man alltid skall vara vaksam mot dom som har med sig en presentkorg
subdirectory_arrow_right Meanwhile, at the fairview county prison, maisy gibbons was delighted to find out she had a visitor, but she was soon reminded one should always beware of visitors bearing gift baskets
Det gladde honom mycket.
subdirectory_arrow_right And that pleased him enormously.
Han visade henne sitt arbete, vilket gladde henne
subdirectory_arrow_right He showed her his work, which delighted her
När jag var i din ålder var historia mitt favoritämne vilket inte gladde min far.
subdirectory_arrow_right When I was your age, history was my favourite subject by miles, which obviously didn't please my father.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar