Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

godhet på engelska

— översättning och exempelmeningar

goodness

Godhet är bara något slags reflektion över det onda.
subdirectory_arrow_right Goodness is only some kind of reflection upon evil.

kindness

Godhet är passande ibland.
subdirectory_arrow_right Kindness is a convenient thing at times, my dear.

benevolence

Min godhet får inte utnyttjas.
subdirectory_arrow_right I will not have my benevolence abused.
lägg till

Exampel meningar till godhet

Dessa uppfinningars natur minner om den godhet och det universella broderskap människan är mäktig.
subdirectory_arrow_right These inventions cry out for the goodness in man, for universal brotherhood, for the unity of us all.
Du är min godhet. älskling.
subdirectory_arrow_right You're my goodness, darling.
Godhet allenast och nåd skola följa mig i alla mina livsdagar
subdirectory_arrow_right Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life.
Din godhet och nåd ska följa mig varje dag av mitt liv.
subdirectory_arrow_right Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life.
Godhet och nåd.
subdirectory_arrow_right Goodness and mercy.
För att vara till nytta måste godhet vara konstant.
subdirectory_arrow_right To be of benefit, goodness must be constant, forever building.
Om folk och nationer besatte den godhet jag talar om, skulle jag med glatt hjärta dela med mig av allt det här mina anteckningar, allt.
subdirectory_arrow_right If men and nations had this goodness that I speak of, I would be willing to share all this... my records, everything.
Tack vare din godhet, din rättfärdighet.
subdirectory_arrow_right Because of your goodness, your rightness
Kan inte rättvisa och sanning komma bättre till användning på en tron, där alla människor kan åtnjuta din godhet... och styrka?
subdirectory_arrow_right Cannot justice and truth be served better upon a throne where all men may benefit from your goodness and strength?
Tror du fortfarande på godhet?
subdirectory_arrow_right You still believe in goodness?
Han drömde om godhet hela livet.
subdirectory_arrow_right He dreamed of goodness all his life.
Allsmäktige Gud fader av all barmhärtighet vi, dina ovärdiga tjänare ger dig de mest ödmjuka och hjärtliga tack för all förträfflighet och älskad godhet till oss och alla människor. Speciellt till de som nu ber att erbjuda sina böner och tackgivelse för att dina tjänster bevärdigas dem...
subdirectory_arrow_right Almighty God, father of all mercies... we, thine unworthy servants, do give thee most humble and hearty thanks... for all thy goodness and loving kindness to us and to all men... particularly to those who desire now... to offer up their praises and thanksgivings... for thy late services vouchsafed unto them.
När jag tänker på min käre Peter... Och den godhet vi mött i mr Kraler, Miep, grönsakshandlaren... De riskerar sina liv för oss varje dag.
subdirectory_arrow_right When I think of the dearness of you, Peter and the goodness of the people we know Mr. Kraler and Miep, the vegetable man all of them risking their lives for us every day when I think of these good things, I'm not afraid anymore.
Godhet är bara något slags reflektion över det onda.
subdirectory_arrow_right Goodness is only some kind of reflection upon evil.
Godhet allenast och nåd skola följa mig i alla mina livsdagar och jag ska åter få bo i Herrens hus, evinnerligen.
subdirectory_arrow_right Goodness and kindness shall follow me all the days of my life. In the Lord's own house shall I dwell. For ever and ever.
Om ni förstår vad godhet är, gör då inte det er... god?
subdirectory_arrow_right Since you comprehend what you call goodness, doesn't that make you good?
Du kan inte välsigna min son med godhet eftersom du är så bitter.
subdirectory_arrow_right You couldn't bless my son with any kind of goodness because you are too consumed by your bitterness. Piper.
Nu är allt handlande av godhet, osjälviskhet, vänlighet... som bidrar till idén, anses som tikkun olam.
subdirectory_arrow_right Now, any act of goodness, altruism, kindness... that contributes to that idea is considered tikkun olam.
Prisa hennes godhet, prisa hennes godhet.
subdirectory_arrow_right Praise her goodness. Praise her goodness.
Andra människor har godhet och bra saker.
subdirectory_arrow_right Other people have goodness. They have good things.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar