Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

godtagbar på engelska

— översättning och exempelmeningar

acceptable

Det är en godtagbar risk.
subdirectory_arrow_right That is an acceptable risk.
lägg till

Exampel meningar till godtagbar

Vi förtränger våra dunklaste begär och antar en mer godtagbar fasad.
subdirectory_arrow_right We suppress the id, our darkest desires... and adopt a more socially acceptable image.
Det finns bara en annan godtagbar teori.
subdirectory_arrow_right There's only one other acceptable theory about how to hit the ball.
Verkar bordsformen godtagbar?
subdirectory_arrow_right Does the table shape seem acceptable?
Godtagbar.
subdirectory_arrow_right Acceptable.
Godtagbar, kapten.
subdirectory_arrow_right Acceptable, Captain.
Risken är godtagbar. Låt chefsteknikern avgöra vad som är en godtagbar risk.
subdirectory_arrow_right When it comes to modifying ship's systems, why don't you let the chief engineer decide what's an acceptable risk.
Utifrån vapenofficerens bedömning finner chefsteknikern risknivån godtagbar.
subdirectory_arrow_right Then based on the recommendation of the armoury officer, the chief engineer finds the level of risk acceptable.
Här är en socialt godtagbar anledning till att vräka min dotter.
subdirectory_arrow_right Here's a socially acceptable way to evict my daughter.
Hennes död vore en godtagbar förlust, eller hur?
subdirectory_arrow_right If she were to get killed, that would be an acceptable loss, wouldn't it?
Jag ville inte gifta mig med en som var godtagbar eller rik nog att försörja mig.
subdirectory_arrow_right I didn't want to be a silly woman marrying a man simply because he was acceptable, or rich enough to take care of me.
Det gick testkörningen ut på. Tio pers är en godtagbar förlust.
subdirectory_arrow_right It's what this dry run was all about, 10 people instead of 200, an acceptable loss.
Miljöskyddet har kollat jordproven, och vi uppnådde och jag citerar godtagbar minimi standard.
subdirectory_arrow_right The EPA has recently reviewed our soil samples, and they determined that we achieved, and I quote, Minimal acceptable standards. So...
Den paragrafen definierar bisonkött som godtagbar valuta.
subdirectory_arrow_right That section defines Buffalo meat as acceptable currency. Is that the Buffalo meat one?
Förutom att ha somnat på Vaughns lektion. Det är en godtagbar ursäkt.
subdirectory_arrow_right Unless you fell asleep in Professor Vaughn's class, that's a perfectly acceptable excuse.
Det är en godtagbar risk.
subdirectory_arrow_right That is an acceptable risk.
En godtagbar förlust.
subdirectory_arrow_right Acceptable losses.
Uträkningen är godtagbar.
subdirectory_arrow_right The accounts are acceptable.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar