Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

gräns på engelska

— översättning och exempelmeningar

boundary

Vi har överträtt en märklig gräns här.
subdirectory_arrow_right Sergeant, we have crossed some strange boundary here.

frontier

Man hör historier om gräns rättvisa.
subdirectory_arrow_right You hear stories about frontier justice.

border

Yamana bevakar säkert sin gräns mot Hayakawa också.
subdirectory_arrow_right I'm sure Yamana's increasing the patrols at the Hayakawa border.
lägg till

Exampel meningar till gräns

Min gräns går mellan förnuft och vanvett.
subdirectory_arrow_right Honey, the border I'm crossing over is the border of sanity, honey. No. Oh, honey, yes.
Orden som Data kände igen; gränslinje, gräns, väg arrangerades i det här mönstret.
subdirectory_arrow_right The words that Data recognised, boundary, border, road, they were arranged in this design.
Att hitta en inriktning, resa längs en väg, att korsa en gräns. Och död?
subdirectory_arrow_right Finding a direction, travelling a path, crossing a boundary.
Gränspatrullen, fbi och ridande polisen rapporterar inga kränkningar av vår idylliska gräns mot Kanada.
subdirectory_arrow_right The border patrol, the fbi, the RCMP report... no--repeat no untoward activity... along our picturesque Canadian border.
Vi har överträtt en märklig gräns här.
subdirectory_arrow_right Sergeant, we have crossed some strange boundary here.
Det finns en inre gräns hos er, bortom vilken ni känner er skyldig.
subdirectory_arrow_right There's a point inside yourself, an inner boundary beyond which you feel culpable.
Ingen gräns mellan jord och himmel.
subdirectory_arrow_right No boundary between earth and sky.
Där går din etiska gräns.
subdirectory_arrow_right That's your ethical boundary.
Om jag ser på det från min kultur så gick Timothy Treadwell över en gräns som vi har levt med i 7000 år.
subdirectory_arrow_right If I look at it from my culture, Timothy Treadwell crossed a boundary that we have lived with for 7, 000 years.
Det är en osagd gräns, en okänd gräns.
subdirectory_arrow_right It's an unspoken boundary, an unknown boundary.
Men om du känner det som jag har gått över en gräns här.
subdirectory_arrow_right But if you feel I've overstepped some boundary here...
Vi korsar gräns efter gräns Det är lika överallt
subdirectory_arrow_right And as we crossing border after border We realize the differences now
Jag må vara social, men det är en gräns som inte ens jag går över.
subdirectory_arrow_right I may be social, but that's a boundary line even I won't cross.
Det verkar ha en bättre gräns till det, du vet?
subdirectory_arrow_right It just seems to have a better boundary to it, you know?
Stängslet är Hailshams gräns.
subdirectory_arrow_right The fence is the boundary of the Hailsham grounds.
När varje drag en kille gör bryter nån sexuell gräns, var Mary Clear som ett fyrtorn.
subdirectory_arrow_right After all, at a time when every move a young boy makes breaks some personal sexual boundary, Mary Clear was like a beacon of light.
Du borde inte ha kunnat bryta min gräns.
subdirectory_arrow_right You shouldn't have been able to breach my boundary.
Jag har nått min gräns.
subdirectory_arrow_right Oop, guess what I just figured out? What? Reached my boundary.
Folk som korsar deras osynliga gräns blir förföljda och hotade.
subdirectory_arrow_right They've apparently got an invisible boundary beyond Which folks who venture get harassed, threatened.
Floden är en gräns.
subdirectory_arrow_right The river's a boundary.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar