Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

gränsar på engelska

— översättning och exempelmeningar

border

De gränsar till fascistiska.
subdirectory_arrow_right They border on out-and-out fascism.
lägg till

Exampel meningar till gränsar

När han är störtad, far ni all mark som gränsar till er egen.
subdirectory_arrow_right When I have overthrown him, I will give you all his lands that border on your own.
De gränsar till fascistiska.
subdirectory_arrow_right They border on out-and-out fascism.
Vi gränsar till De Toros territorium.
subdirectory_arrow_right You see, we border De Toro's territory.
Men dom gränsar till Holland.
subdirectory_arrow_right And of course they share a border with the Dutch.
Min lilla prästgård gränsar till hennes gods,
subdirectory_arrow_right My small rectory abuts her estate,
Det finns ruiner från en by i bergen som gränsar till Celestis slättland.
subdirectory_arrow_right There are ruins of a village high in the mountains that border the plains of Celestis.
Titta, man ser de fyra delstater som gränsar till Springfield:
subdirectory_arrow_right Look at that. You can see the four states that border Springfield:
Macon Woods gränsar till Lodi.
subdirectory_arrow_right And Macon Woods is right on the Lodi border.
Han sågs sist i Cediks rike I staden som gränsar till Ingered men det var läge sedan
subdirectory_arrow_right He was last seen in Cenred's kingdom, in the border town of Engerd, but that was many years ago.
Din idé må vara innovativ och tankvärd, men den gränsar till pseudovetenskap och lämpar sig ej för kursen.
subdirectory_arrow_right The ideas here, while innovative and thoughtful, border on pseudo-science. Not suitable for class.
Vi gränsar nu till länder som vi helt saknar kunskap om.
subdirectory_arrow_right We now border upon lands about which no-one knows anything.
Till storleken den största f.d. Sovjetrepubliken efter Ryssland och det största landet som inte gränsar till ett hav.
subdirectory_arrow_right In area, the largest former Soviet republic after Russia and the largest nation that doesn't border an ocean.
Det gränsar till Irak och är allierat med USA.
subdirectory_arrow_right It shares a border with Iraq. It's a U.S. ally.
Och nu inser jag att ert rike gränsar till mitt eget.
subdirectory_arrow_right And now it occurs to me your new kingdom directly abuts mine.
Och att jag förlorade min tjänst hos Herald på grund av en taktik som gränsar mer till utpressning än journalistik.
subdirectory_arrow_right And the fact that I lost my credentials from the Herald due to rogue tactics that border more on extortion than journalism.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar