Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

gröda på engelska

— översättning och exempelmeningar

crop

Vilken mumsig gröda av vete
subdirectory_arrow_right Oh, what a crop of mummy wheat

crops

Ger dem vår gröda.
subdirectory_arrow_right Give up our crops
lägg till

Exampel meningar till gröda

Ger dem vår gröda.
subdirectory_arrow_right Give up our crops
Vilken mumsig gröda av vete
subdirectory_arrow_right Oh, what a crop of mummy wheat
Jag kom hit för att odla gröda och, om Gud så vill, bilda familj och skaffa barn.
subdirectory_arrow_right I came home to raise crops and, God willing, a family.
Deras gröda har i åratal förstörts av sjukdomar.
subdirectory_arrow_right Their crops have been overrun by disease for decades.
Har du en gröda som behöver vatten?
subdirectory_arrow_right You got a crop that needs water?
Vem ska skydda er gröda?
subdirectory_arrow_right Who's going to keep the crops safe then?
Vad har hänt med din gröda?
subdirectory_arrow_right So, what happened to your crops?
Det ni gjort med min gröda kommer jag inte att meddela tidningar eller tv.
subdirectory_arrow_right I'm not gonna report this or anything you do to my crops, to the news or TV or anybody.
Hararna äter upp all gröda.
subdirectory_arrow_right Jacks eat up all the crops.
Klockan är bara åtta, och gatorna är fulla av besökare visa för att skryta, andra för att smälta in men alla är här för att fira den magiska halloweenkvällen tillagade varor och gröda lämnades som offergåvor till de döda.
subdirectory_arrow_right It's only 8:00, and the streets are packed with visitors some to show off, others to blend in but all to celebrate the magical night of Halloween. baked goods and crops were left out as offerings for the dead a custom now known as trick-or-treating.
Hur kan det bli rättvisa mellan folk vars enda verktyg är deras händer och de som skördar sin gröda med en maskin och statliga bidrag?
subdirectory_arrow_right How can there be justice and equity between people whose only tools are their hands and those who harvest their crops with a machine and state subsidies?
En inte a... gröda dammtrasa.
subdirectory_arrow_right A not a... crop duster. America's enemies
Inga djur har överlevt och all gröda är borta sen länge.
subdirectory_arrow_right No animals have survived, and all the crops are long gone.
Förutom på land kunde elden brinna inuti levande varelser. Inuti hennes barn, djur, träd och gröda.
subdirectory_arrow_right Not only could it burn on land, but inside all living creatures, inside his children, the animals, all crops.
Du kan inte försumma en gröda i flera år, och sedan förvänta dig en skörd!
subdirectory_arrow_right You can't neglect a crop for years and then expect to come back to a harvest!
Det blir nog bra. Vi odlar gröda där.
subdirectory_arrow_right We're using that field for crops.
Ingen rör vår gröda.
subdirectory_arrow_right No one touches our crop.
Er gröda?
subdirectory_arrow_right Your crop?
Om du kunde göra din gröda salttolerant.
subdirectory_arrow_right If you could make your crops salt tolerant.
Så vi måste byta gröda.
subdirectory_arrow_right So the crop had to change.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar