Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

grad på engelska

— översättning och exempelmeningar

rank

Chef för jägartrupperna, med överstelöjtnants grad.
subdirectory_arrow_right Chief of scouts, with a rank of lieutenant colonel.

extent

Jag ska berätta för dig om min grad av förtroende.
subdirectory_arrow_right I will tell you the extent of my faith.

grade

Du har servicekänsla, vana, grad.
subdirectory_arrow_right You've got service, experience, grade.
lägg till

Exampel meningar till grad

Badvattnet var en grad för varmt!
subdirectory_arrow_right The bath water was 32 degrees, one degree too hot.
På ett sådant sätt och till den grad ingen gentleman kan tåla utan att begära upprättelse hur lång tid som än förflutit där emellan.
subdirectory_arrow_right In such a manner, and to such an extent no gentleman can willingly suffer without demanding satisfaction however much time intervenes.
Jag ska berätta för dig om min grad av förtroende.
subdirectory_arrow_right I will tell you the extent of my faith.
Namn och grad, tack
subdirectory_arrow_right Name and extent please! Who are you?
Det kan vara mer önskvärt än grad.
subdirectory_arrow_right I may not have your rank, but I have the Leader's special interest which, I might say, is even more desirable than rank.
117 av era officerare befodras en grad som följer.
subdirectory_arrow_right List of 117 of your officers also promoted one grade is as follows.
Nästa gång vet du vad en arméofficer har för grad, så att han inte råkar skada dig.
subdirectory_arrow_right Next time you see an army officer, you'll recognise his rank, and he won't accidentally hurt you.
Du behöver inte ha en högre grad för att bli chefsläkare.
subdirectory_arrow_right I mean, you don't need the rank in order to be Chief Medical Officer.
Vad vi såg i går var, i hög grad hur vi kontrollerar hur vi uppfattas.
subdirectory_arrow_right What we saw out there yesterday is that, to a considerable extent, we control how we are perceived.
Då får jag grad 35, den 35:e högsta graden!
subdirectory_arrow_right I'll finally be promoted to grade 35, the 35th highest grade there is.
Vi måste straffa dessa tjuvar till den fulla grad av rättigheter.
subdirectory_arrow_right We must punish these thieves to the full extent of the original charter.
Har jag gjort det till mitt personliga uppdrag. Att se till att det monstret som utförde den hemska handlingen blir infångad, prövad och åtalad i den allra högsta grad som bara går.
subdirectory_arrow_right I have made it my personal mandate... to see to it that the monster that committed this abominable act... be captured, tried... and prosecuted to the fullest extent of the laws of man.
Sedan, genom att matematiskt täcka bilderna... kan jag ge dig, med säkerhet, latitud och longitud ner till en hundradels grad.
subdirectory_arrow_right Then by mathematically overlaying these images, I can provide to you, with certainty, latitude and longitude down to a hundredth of a degree.
Tyskarna hade delat landet i en ockuperad och en ickeockuperad zon men lät i hög grad fransmännen regera båda zonerna så att få ut judarna kunde bara ske i samråd med de franska myndigheterna.
subdirectory_arrow_right The country had been divided into two zones by the Germans occupied and unoccupied but the French administration to a large extent ran both.
Till en viss grad.
subdirectory_arrow_right To some extent.
Den är självförsörjande till viss grad och har en slutlig förmåga?
subdirectory_arrow_right But it's only capable of powering itself to a certain extent, right? I mean, it has a finite amount of power generation capability?
Det som gör den här historien så anmärkningsvärd är exploateringens och bedrägeriets omfattning och grad.
subdirectory_arrow_right What sets this tale apart, what makes it truly extraordinarily is the extent and degree of the apparent exploitation and deceit.
Edward Bernays uppfinnaren av PR, påstår i sin betydelsefulla bok Propaganda att vi inte inser till vilken grad orden och handlingarna av våra mest inflytelserika ledare dikteras av människorna bakom kulisserna.
subdirectory_arrow_right Edward Bernays the inventor of public relations states in his seminal book Propaganda that we don't realize to what extent the words and actions of our most influential leaders are dictated by people behind the scenes
Till den grad att man blir villig att offra allt och alla för dem.
subdirectory_arrow_right To such an extent that you will sacrifice everything for them.
Ni får välja mellan +32 och 1 grad.
subdirectory_arrow_right Your choices are 90 degrees or 30 degrees.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar