Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

granskar på engelska

— översättning och exempelmeningar

review

SSC har begärt att vi granskar din täckmantel...
subdirectory_arrow_right The ssc has requested we review your cover--
lägg till

Exampel meningar till granskar

Jag har tittat förbi, Mr Ireland, eftersom vi granskar utvalda fall av drickspeng-känsliga yrken.
subdirectory_arrow_right Now, I've dropped by, Mr. Ireland, because we're reviewing selected cases of gratuity-intensive occupations.
Vi granskar dem just nu, mr... ?
subdirectory_arrow_right The file is under review at the moment, Mr... Smith. Smith.
Handläggaren granskar kravet och skickar omgående ett avslag till försäkringstagaren.
subdirectory_arrow_right Anyway, the handler reviews it and immediately sends a letter denying the claim.
De granskar protokollet om hans skyddstillsyn.
subdirectory_arrow_right They're reviewing his probation report.
Dave Miller är förvaltare och granskar föreslagna ändringar.
subdirectory_arrow_right Dave Miller is a maintainer who reviews changes that developers want to make in the kernel.
Han granskar Hubble-fallet.
subdirectory_arrow_right From the State Police Board. He's reviewing the Hubble case. Hubble?
Jag granskar datorerna, men viruset raderade många filer.
subdirectory_arrow_right I'm reviewing the computer terminals, but the virus wiped a lot of files.
Inte Meurik... inte mina vänner i byn, och framför allt inte min fru Livia... som tror att jag granskar styrelseprotokoll med broder Abelard i kväll.
subdirectory_arrow_right Got it. Not Meurik, not my fellow villagers, and most importantly, not my wife Livia, who believes I am reviewing council minutes with brother Abelard tonight.
Vakterna repeterar, vi granskar listan med vittnen och kontrollerar stolen.
subdirectory_arrow_right The correctional officers will do a walkthrough, we'll review the list of witnesses, the chair will be checked and rechecked to make sure there's no problem.
Han kommer hit imorgon och granskar resultaten om du ger ditt medgivande.
subdirectory_arrow_right He'll be here in the morning to review the results if you sign the consent.
Jag vill även att du granskar allting på presidentens agenda.
subdirectory_arrow_right And I'll also need you available to review everything on the president's agenda. All right, sir.
Jim Van Dyke granskar Grayfolket.
subdirectory_arrow_right Jim Van Dyke told the people at Grey they're under review.
För att hjälpa till. FD vill att jag granskar verksamheten.
subdirectory_arrow_right The d.o.d. asked me review operations for a few days.
SSC har begärt att vi granskar din täckmantel tillsammans.
subdirectory_arrow_right Picked up by-... The ssc has requested we review your cover identity together.
SSC har begärt att vi granskar din täckmantel...
subdirectory_arrow_right The ssc has requested we review your cover--
Ni bör begrunda det, herr domare när ni granskar min ansökan om benådning.
subdirectory_arrow_right You should consider that, Mr. President when reviewing this request for pardon.
Myndigheten granskar redogörelsen med den stora möjligheten att jag har förlorat tv-tid om Lagen om vampyrers rättigheter för att lyssna på en massa skitsnack.
subdirectory_arrow_right The Authority will review your statement against the, frankly, strong possibility that I've lost an entire night's worth of air time promoting the VRA in order to listen to a load of bullshit.
Hovet granskar dem.
subdirectory_arrow_right The court is reviewing them at the moment.
Vi granskar förloppet som kulminerade i terroristattentatet i New Jersey.
subdirectory_arrow_right We are here to review the course of events that culminated in the act of domestic terrorism in Weehawken, New Jersey, and resulted in a number of casualties, including the death
General Thomason granskar info.
subdirectory_arrow_right General Thomason is reviewing intel.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar