Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

grep på engelska

— översättning och exempelmeningar

pitchfork

Ta en grep och sätt i gång.
subdirectory_arrow_right Bring a pitchfork and go ahead.
lägg till

Exampel meningar till grep

Vi grep ett av deras fartyg och flydde bortom deras sjökort, till en plats jag kallar Vulkania.
subdirectory_arrow_right We seized one of their ships and fled beyond maps, a place known to me simply as Vulcania. Vulcania?
Jag grep honom.
subdirectory_arrow_right Was he captured?
Varenda en som kan plocka upp en grep kommer leta efter er.
subdirectory_arrow_right Anybody that can carry a pitchfork is gonna be out looking for you.
Det värsta var när någon grep tag i en stor och stark man.
subdirectory_arrow_right E worse was when somebody grasped a strong man great e.
Leta rätt pa skurkarna som han grep, eller inte grep.
subdirectory_arrow_right Dig up some of the crooks he caught, or didn't catch.
Det var tusentals klor, langa klor som grep efter honom och försökte halla fast honom at varelsen.
subdirectory_arrow_right It was thousands of claws, long claws, grasping at him, trying to stop him and hold him for the thing.
Han drev runt utan mening eller mål. Han gick från ett uppdrag till nästa, grep aldrig de tillfällen som bjöds.
subdirectory_arrow_right He drifted for much of his career, with no plan or agenda, going from one assignment to the next, never seizing the opportunities that presented themselves.
Hundratals iranier tog sig in på ambassadområdet och grep cirka 90 personer, de flesta amerikaner.
subdirectory_arrow_right Hundreds of Iranians finally overran the embassy compound, seizing about 90 people, mostly Americans.
Jag grep efter ett halmstrå.
subdirectory_arrow_right I was just, you know, grasping at straws.
Hennes elfenbensvita hand grep om hand taget, dörren öppnades i Ijudlös lyx.
subdirectory_arrow_right Her ivory hand grasped firmly, the door swung open with the hush of luxury.
Den rika klassen av denna planet, och speciellt de kungliga familjerna i världen som redan var besatta av förökning och fyllda med förakt för underklassen, grep tag om den nya vetenskapen och började aggressivt att genomdriva dess syften på global basis.
subdirectory_arrow_right The monied classes of the planet, and particularly the Royal families of the world [who] were already obsessed with breeding and filled with a predatory disdain for the underclass, seized on the new science and began aggressively enforcing it's aims world-wide.
grep en av dem tag i mig med sina käftar och drog ner mig i djupet.
subdirectory_arrow_right Then one of them seized me by its jaws and dragged me to the bottom.
Hon grep tillfället. Det var intensivt.
subdirectory_arrow_right She seized a moment.
Hon förstod att hon var fast, vred sig fri och grep en vodkaflaska.
subdirectory_arrow_right Realizing her attacker had her cornered, she fought free and seized a nearby bottle of vodka.
Ta en grep och sätt i gång.
subdirectory_arrow_right Bring a pitchfork and go ahead.
Jag grep tillfället i flykten.
subdirectory_arrow_right I seized an opportunity.
Och när alla var tillbaka i sina tält, grep ni er chans.
subdirectory_arrow_right And when everyone was back in their tents, you seized your opportunity.
Det var som om en oemotståndlig passion grep tag i mig.
subdirectory_arrow_right It was like an irresistible passion just seized me.
De grep efter halmstrån.
subdirectory_arrow_right They were just grasping at straws.
Medan ni tittade på Zeta, grep Elias tillfället.
subdirectory_arrow_right While you were all looking at Zeta, Elias seized his moment.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar