Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

grund på engelska

— översättning och exempelmeningar

shallow

Han är en grund liten...
subdirectory_arrow_right He's just a shallow little...

base

Kakao som basnot på grund av din brun het.
subdirectory_arrow_right Base notes of cocoa because of your brown-ness.
lägg till

Exampel meningar till grund

Skeppet har gått på grund vid Minquiers.
subdirectory_arrow_right Apparently, the ship had drifted on to one of the reefs of the Minquiers.
Ett skepp på grund har större chans... än ett utan disciplin.
subdirectory_arrow_right A ship crashed on the reef has a better chance than one without discipline.
Bialystock har kört på grund.
subdirectory_arrow_right Bialystock has struck a reef.
Och där är grund, en ö.
subdirectory_arrow_right And there are shoals, an island.
Vår båt gick på grund på revet.
subdirectory_arrow_right Our boat ran aground out on the reef.
Flodmynningen kan vara för grund.
subdirectory_arrow_right The draft at the mouth of that river may be too shallow.
Steken. Den vilar i en grund, omärkt grav på bakgården.
subdirectory_arrow_right The roast, is resting in a shallow unmarked grave in the back yard.
Om vi kunde bygga en grund... på den ömsesidiga respekten... skulle du nog till slut tycka om mig så pass... att jag kan leva med det.
subdirectory_arrow_right And if we could set up some kind of foundation... based on that mutual respect... I feel that eventually you would care enough about me... that I could live with that.
Han är en grund liten...
subdirectory_arrow_right He's just a shallow little...
Hamnen är för grund för flygburna torpeder och skyddas av ubåtsnät.
subdirectory_arrow_right Pearl Harbor is too shallow for an aerial torpedo attack. We're surrounded by sub nets.
Floden är nu för grund för båten.
subdirectory_arrow_right Now it's too shallow for the boat.
Forskningen fortsätter och bygger på den grund som jag lade.
subdirectory_arrow_right The research is continuing, based on the foundation I created.
En, därför Sarah har drama drottningen roll totalt täckte... och B, därför Jag har förmån från din lön bult... i olika grund men ändå angenäm vägar.
subdirectory_arrow_right A, because Sarah has the drama queen role totally covered... and B, because I've benefited from your salary spike... in various shallow but nonetheless pleasing ways.
Här finns vassa grund. Vi kan sluta som Grasshopper.
subdirectory_arrow_right Sir, there's rocks as sharp as razors here, and it's as shallow as a puddle.
Om den holländska fregatten gick på grund i stiltje i samma vik där Aurelia sjönk tre år tidigare på mindre än tio meters djup i kristallklart vatten...
subdirectory_arrow_right If I am the Dutch frigate stuck on a reef in a dead calm in the same cove the Aurelia sank three years earlier in less than 30 feet of the clearest water in the world...
Jag menar sen Shamy gick på grund.
subdirectory_arrow_right No. I mean, since the Shamy hit a reef.
Vad betyder gå på grund?
subdirectory_arrow_right What does hit a reef mean? Uh, went splitsville.
Fartyg kan inte komma närmare, när låg vattennivå skulle få skeppet att segla på grund.
subdirectory_arrow_right The ship can't go any further as the shallow depths would cause it to run aground.
Hon begravdes i en grund grav och hade ett runt sår vid skallbasen och hennes haka hade avlägsnats.
subdirectory_arrow_right She was buried in a shallow grave, had a... Circular wound at the base of the skull, and her... Chin was sliced off.
Vi kommer att gå på grund!
subdirectory_arrow_right You're gonna hit the shoal! We're gonna hit the shoal!
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar