Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

grundar på engelska

— översättning och exempelmeningar

base

Men jag grundar denna spekulation på fakta.
subdirectory_arrow_right But I base that speculation on facts.

found

Varför slår vi oss inte ner och grundar en koloni?
subdirectory_arrow_right Why don't we just settle down and found a colony?
lägg till

Exampel meningar till grundar

Min metod grundar sig bland annat på att säga sanningen.
subdirectory_arrow_right My method is based partly on calling a spade a spade.
Kan det vara så att alla dessa råd grundar sig i att du varit mer intim med Marswell än jag?
subdirectory_arrow_right Is it possible that all of this advice is based on the fact that you know Mr. Marswell just a little more intimately than I do?
Deras enda känslor grundar sig på proventsatser.
subdirectory_arrow_right Their only emotions are based on percentages.
Misstankar som grundar sig på observation.
subdirectory_arrow_right All that suspicion is based on observation.
Jag grundar antagandet på samtal med hans läkare... och på min nära privata och politiska koppling...
subdirectory_arrow_right I base that conclusion upon my conversations with his doctors... and my close personal and political association...
Vi är de som grundar världar.
subdirectory_arrow_right We are founders of worlds.
Jag grundar mitt intryck pa när jag sag er ihop.
subdirectory_arrow_right I'm basing this observation on the time I saw you together.
All krigföring grundar sig på att föra motståndaren bakom ljuset. Sun Tzu.
subdirectory_arrow_right All warfare's based on deception.
Syftar du på den systematiska insamlingen av bevis och att den logiska slutledningen grundar sig på detta?
subdirectory_arrow_right Are you referring to the systematic gathering of evidence and the logical deductions based thereon?
Det här beslutet grundar sig på rekommendation från högre ort där man yrkar på avsked från Kronoarbetskompaniet.
subdirectory_arrow_right This decision is based on the recommendation of my superiors. They release you from your duties at the state prison.
All krigföring grundar sig på att föra motståndaren bakom ljuset. Sun Tzu.
subdirectory_arrow_right All warfare's based on deception. Sun Tzu.
Vad exakt grundar du detta på, doktorn?
subdirectory_arrow_right What exactly are you basing all this on, Doctor?
Vad grundar ni den kalkylen på?
subdirectory_arrow_right What are you basing that projection on?
Min klient skulle haft ett viktigt samtal med mr Clifford grundar sig på indicier.
subdirectory_arrow_right My client had any legally significant conversation with Mr. Clifford is based on circumstantial evidence.
Åklagarens bevisning grundar sig på fyndet av ett hårstrå på en bilpläd.
subdirectory_arrow_right The Prosecution evidence is based on the discovery of a single hair on a body panel.
Som grundar sig på vad?
subdirectory_arrow_right End of discussion. Based on what?
Jag försöker bara avge en rapport som grundar sig på humor.
subdirectory_arrow_right I'm just trying to establish a rapport with you that's based on humor.
Men det är meningslöst om det grundar sig på en lögn.
subdirectory_arrow_right But that's no good if it's based on a lie.
Jasâ? Vad grundar sig detta pâ?
subdirectory_arrow_right What are these, uh, based on?
Vad grundar du det på?
subdirectory_arrow_right Based on what?
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar