Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

grundläggande på engelska

— översättning och exempelmeningar

basic

Grundläggande psykologi är en av mina subrutiner.
subdirectory_arrow_right Basic psychology is among my subroutines.

fundamental

Grundläggande olikheter, antar jag.
subdirectory_arrow_right Fundamental differences, I guess.

essential

Gentlemän, ni missar den grundläggande sanningen.
subdirectory_arrow_right Gentlemen, you're missing the essential truth.
lägg till

Exampel meningar till grundläggande

Ms Stone sa att ni kanske vore intresserad av... att ta en kurs i grundläggande psykologi.
subdirectory_arrow_right Miss Stone mentioned that you might be interested... in taking an elementary psychology course.
Jag visste ingenting om nåt så grundläggande som riskhantering.
subdirectory_arrow_right I didn't know the first thing about a subject as fundamental as risk management.
Jag fick grundläggande stridsträning på Talax... Mycket grundläggande. Men jag har deltagit i alla våra taktiska övningar.
subdirectory_arrow_right Now, I had basic combat training on Talax... all right, v-very basic... but I've also been participating in technical exercises with this crew every month.
Med denna elementära bas har de gett oss en slags grundläggande vetenskaplig vokabulär.
subdirectory_arrow_right So with this very elementary foundation, they have given us a kind of general scientific vocabulary.
Den och andra missuppfattningar inom grundläggande vetenskap.
subdirectory_arrow_right In among other misconceptions of elementary science.
Grundläggande geologi.
subdirectory_arrow_right Elementary geology, pal.
Vi ska fixa det, men just nu är det viktigaste att ta tag i det grundläggande, och det finns två grundläggande saker, kontroll och utförande.
subdirectory_arrow_right We'll deal with that, but right now, most importantly, I want to deal with the fundamentals, and there's two fundamentals, control and execution.
Karlen lyssnade inte, hans grundläggande problem.
subdirectory_arrow_right The man didn't listen... his basic fundamental problem.
Jag förnimde något grundläggande, så grundläggande...
subdirectory_arrow_right I realise something so basic, I mean, so basic.
Ännu ett grundläggande bevis på detta olösliga matematiska problem.
subdirectory_arrow_right Another elementary proof of the Goldbach conjecture.
Hur som helst min första diagnos av ditt grundläggande problem är...
subdirectory_arrow_right This gets redundant after a while but my basic diagnosis of your fundamental problem is...
Grundläggande, min käre Watson.
subdirectory_arrow_right Elementary, my dear Watson. Oh, shut up.
Läs tidningen eller lyssna på CNN, vad du ser är ett konstant flöde av nyheter om snabbt ökande förändringar i grundläggande områden som är viktiga för mänskligheten.
subdirectory_arrow_right Read the newspaper or listen to CNN but, what you see is a constant flow of new of rapidly increasing change fundamental areas, which are essential for humanity.
Om etablissemanget kan beskatta och kalla en utav de grundläggande faktorerna för liv, koldioxid, för giftigt avfall så kan de också reglera och kontrollera varje aspekt av våra liv. De kan stänga alla företag som inte är en del av deras nya världsordning.
subdirectory_arrow_right And if the establishment can tax and list as a toxic waste, one of those basic four building blocks of life, carbon dioxide, they can regulate and control every facet of our lives, and shut down any businesses that aren't
Det var bara grundläggande polisarbete.
subdirectory_arrow_right It was very basic police work. Thank you.
Jag bröt en grundläggande yrkesregel.
subdirectory_arrow_right I broke an elementary rule of my profession.
Och denna fina restauranginredning... Lyckades aldrig att vinna över publiken med familj, som är en så grundläggande operation för alla restauranger
subdirectory_arrow_right And yet, this fine dining establishment... never succeeded in winning over the family-dining crowd... which is so essential to any restaurant operation.
Grundläggande.
subdirectory_arrow_right Thank You.
Hårfärg, ögonfärg, längd, vikt, nationalitet... de grundläggande egenskaperna kan spåras till individuella kromosomer.
subdirectory_arrow_right You know, hair color, eye color, height, weight, ethnicity... the fundamental basic data can be traced to individual chromosomes.
Det är grundläggande, men jag är duktig på sånt.
subdirectory_arrow_right It's basic, but I do good basic.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar