Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

grundlag på engelska

— översättning och exempelmeningar

constitution

Vi har en grundlag.
subdirectory_arrow_right We have a constitution here.
lägg till

Exampel meningar till grundlag

Vi har en grundlag.
subdirectory_arrow_right We have a constitution here.
Det är min grundlag.
subdirectory_arrow_right Because this place is my country and I'm the president, and that's my Constitution.
Här är USA: S grundlag, som jag har studerat.
subdirectory_arrow_right This Constitution of the United States, I've read it cover to cover.
Men yttrandefriheten är inskriven i Jordens grundlag.
subdirectory_arrow_right But the right to freedom of expression is guaranteed by the Earth Constitution.
Costa Rica är det enda landet i världen vars grundlag förbjuder en nationell armé.
subdirectory_arrow_right Costa Rica is the only country in the world whose constitution forbids a national army.
William Laras röst Nationalförsamlingens Ordförande 98% av landets försvarsmakt har bekräftat sin lojalitet till Venezuelas aktuella grundlag, till Bolivarianska republikens Venezuelas grundlag.
subdirectory_arrow_right 98% of this country's armed forces have re-sworn their pledge of allegiance to the constitution and the Bolivarian Republic of Venezuela.
Det är ett verk av general Pinochet, som bygger på en grundlag som också är ett verk av Pinochet.
subdirectory_arrow_right It's a product of General Pinochet, based on a constitution that's also a product of Pinochet.
En mycket kraftig grupp människor som arbetar tillsammans, och för positioner av absolut makt för att förstöra, varje grundlag på jorden, oberoende hur kraftig nationens grundlag är, det är vad dessa människor gör.
subdirectory_arrow_right A very powerful group of people working together, and for the positions of ultimate and absolute power, destroying every constitution on Earth, no matter how powerful the constitution of the nation is, that's what these people do.
Vet ni hur mycket vår grundlag bygger på Montesquieus idéer?
subdirectory_arrow_right You know how much our constitution was influenced by your man, Montesquieu?
Enligt stycke 1, paragraf 25 i Marylands grundlag får jag fiska i allmänt vatten.
subdirectory_arrow_right Are you aware that according to article one, section 25 of the Maryland constitution, I'm allowed to fish in public water?
Du är inte på långa vägar lika stark som USA:s grundlag.
subdirectory_arrow_right You're not nearly as strong as the U.S. Constitution.
Vår grundlag är gubben Töyrys ord när han säger att vi ska ut.
subdirectory_arrow_right Our constitution is master Töyry's word.
USA:s grundlag?
subdirectory_arrow_right Constitution of America?
Stalins nya grundlag av år 36.
subdirectory_arrow_right Stalin's new constitution of '36.
Trots att ni läste Stalins grundlag genom era humanistglasögon, kunde ni inte undgå att märka att det blivande socialistiska Finlands folk garanteras en absolut juridisk trygghet.
subdirectory_arrow_right Even if you read Stalin's constitution through your humanist glasses, you must notice that the people of the future Socialist Finland are guaranteed absolute judicial security.
Tidigare pratade vi med FN tjänsteman som bekräftade att enligt IRK:s grundlag, har mrs Hassan befogenheter att underteckna fredsavtalet.
subdirectory_arrow_right Earlier, we spoke to a UN official who confirmed that under the IRK's constitution, Mrs. Hassan would have the authority to sign this treaty.
Det finns ingen jävla grundlag om bomberna exploderar!
subdirectory_arrow_right Helen, if those bombs go off, there will be no fucking Constitution!
Jag lovar och försäkrar på heder och samvete att jag kommer stödja och försvara Amerikas grundlag
subdirectory_arrow_right I do solemnly swear I do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic.
Med Förenta Masonernas hjälp, ska jag skapa en ny grundlag för Wadiya och signera det om fem dagar, på Wadiyas självständighetsdag.
subdirectory_arrow_right With the help of the U.M., I will draft a new constitution for Wadiya and sign it in five days, on Wadiya's Independence Day.
Damer och herrar, vår Högste Ledare är ovillig att svara på era frågor, eftersom han skriver Wadiyas nya grundlag, som ska signeras på Lancaster Penthouse Ballroom om tre dagar.
subdirectory_arrow_right Ladies and gentlemen of the press, our Supreme Leader is indisposed to answer your questions as he is currently drafting Wadiya's new constitution, which is scheduled to be signed at the Lancaster Penthouse Ballroom in three days.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar