Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

grundlig på engelska

— översättning och exempelmeningar

thorough

En grundlig kille som du.
subdirectory_arrow_right Thorough fellow like you.
lägg till

Exampel meningar till grundlig

Presidenten beklagar det inträffade och har beordrat en grundlig utredning.
subdirectory_arrow_right The president is saddened by this tragic event and demands a thorough investigation.
Det har gjorts en grundlig utredning av alla fakta, mr Emery.
subdirectory_arrow_right Mr. Emery, there has been a thorough investigation of all the facts.
David är mycket grundlig.
subdirectory_arrow_right David's very thorough.
Efter en grundlig genomgång av tillverkningsproblemen, fick jag en sänkning på en franc per dörrhandtag.
subdirectory_arrow_right After a thorough survey of the manufacturing problems, I got a reduction of one franc per doorknob.
Du har varit grundlig.
subdirectory_arrow_right You've gone into this pretty thoroughly.
Alla vägpoliser genomgår en grundlig undersökning varje är.
subdirectory_arrow_right Yes, sir, all highway patrol personnel... undergo a thorough medical examination.
Om undersökningen var ofullständig ger major Horn tillåtelse till en ny och mer grundlig undersökning.
subdirectory_arrow_right If the examination was incomplete, Maj. Horn now authorizes another. A more thorough examination. Thank you, Van.
En grundlig undersökning av sonden kan ge oss vissa kunskaper om de som tillverkat den och hur vi ska hantera dem.
subdirectory_arrow_right Doctor, a thorough examination of this probe might provide some insight into those who manufactured it and how to deal with them.
Den verkar mycket... grundlig.
subdirectory_arrow_right It seems very thorough.
Mr Hadley var ytterst grundlig.
subdirectory_arrow_right Mr Hadley was most thorough.
På begäran av Neils familj kommer jag att göra en grundlig utredning.
subdirectory_arrow_right At the request of Neil's family, I intend to conduct a thorough enquiry into this matter.
Jag gjorde en grundlig undersökning...
subdirectory_arrow_right I wasn't ignoring you. I gave you a very thorough physical.
Och som vanligt, kommer vår rapport att offentliggöras efter en grundlig undersökning.
subdirectory_arrow_right And as always, our official report will be released... after a thorough investigation.
Du är väldigt grundlig.
subdirectory_arrow_right You're very thorough.
En grundlig kille som du.
subdirectory_arrow_right Thorough fellow like you.
Jag måste göra en grundlig inspektion på platsen.
subdirectory_arrow_right I had to promise to conduct a very thorough, on-site inspection.
Efter omsorgsfull granskning och grundlig eftertanke finner jag det omöjligt att förneka styrkan i regeringens ståndpunkt.
subdirectory_arrow_right After careful review and thorough reflection, I find it impossible to deny the power of the government's position.
Min kunskap om verket är grundlig.
subdirectory_arrow_right My knowledge of this book is profound.
Men jag lovar att det blir en grundlig utredning.
subdirectory_arrow_right But I promise you, there will be a careful and thorough investigation.
Du tillfångatogs 2003... utsattes du under fem års tid för grundlig och konstant tortyr.
subdirectory_arrow_right After your capture in 2003, you were subjected to a period of five years of profound and constant torture. It says here,
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar