Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

grundval på engelska

— översättning och exempelmeningar

foundation

Dess grundval och dess klippa.
subdirectory_arrow_right Its foundation and its rock.

basis

grundval av en lögn.
subdirectory_arrow_right On the basis of a lie.
lägg till

Exampel meningar till grundval

Jag ber att åtalet ogillas... på grundval av att juryn inte är objektiv.
subdirectory_arrow_right I move for the declaration of mistrial on the grounds that the jury is being prejudiced.
grundval av den här rapporten, dömer jag er till tre år i fängsligt förvar.
subdirectory_arrow_right On the basis of this report, I sentence you to a term of three years in the custody of the department of corrections.
Låt ögonbrynet skräckfullt skugga som klippvalv över skakad grundval sköljd av oceanens bränningar.
subdirectory_arrow_right Let the brow o'erwhelm it as fearfully as doth a galled rock... o'erhang and jetty his confounded base, swilled with the wild and wasteful ocean.
Men jag kan inte riskera kommendören och Geordi på grundval av din teori.
subdirectory_arrow_right But I can't risk the Captain and Geordi on the basis of your belief.
Och på grundval av ett enda samtal drog ni dessa slutsatser?
subdirectory_arrow_right And based on that one interview... youwereabletocome tothe conclusion stated in your testimony?
Så på grundval av ett enda samtal...
subdirectory_arrow_right All right. Based on that one interview, you were able--?
Spocks kontroversiella förslag visade sig vara fredens grundval.
subdirectory_arrow_right Spock's suggestion, so controversial at first, proved to be the cornerstone of peace.
grundval av en intuitiv känsla ber du mig att släppa iväg dig.
subdirectory_arrow_right On the basis of a feeling, an intuition, you're asking me to let you go?
Pa grundval av...
subdirectory_arrow_right On the basis...
Pa grundval av detta protokoll, dömerjag dig till tre ars fängelsestraff.
subdirectory_arrow_right On the basis of this report, I sentence you to three years in the custody of the Department of Corrections.
Det slutliga beslutet kommer att fattas på grundval av de svar ni lämnar i dag.
subdirectory_arrow_right The decision will be based on the answers you give to the questions I ask. We'll start with Dr. Li.
Som jag sa under intervjun: Stipendiet ges inte på grundval av trivialkunskap. Nej, gör inte så.
subdirectory_arrow_right Like I tried to tell you in the interview this grant is not based on your knowledge of pretty useless trivia.
En regering kan inte diskriminera på grundval av ras.
subdirectory_arrow_right 'A government can't discriminate based on race. '
Även om jag kunde få till tanken om en kärlekskrank kille som bygger en genomtänkt scen för att vinna tillbaka exfrun finns det inte en chans att jag ska få fullmakt att genomsöka byggnaden på grundval av en dröm.
subdirectory_arrow_right All right, look, even if I could wrap my mind around the idea of this lovesick guy building an elaborate stage set to woo his ex-wife there's no way I can get a warrant to search that complex on the basis of a dream.
grundval av det faktum att hon aldrig varit närmare än 1000 mil från mellanöster, eller på grundval av det faktum att alla våra undersökningar och urinprovet kom tillbaka rena?
subdirectory_arrow_right On the basis of the fact that she's never been within 6, 000 miles of the middle east, or on the basis of the fact that all our scans and urine samples came back clean?
Fallet saknar motstycke, mrs Ruskin men vi kan säkert ogiltigförklara ditt äktenskap på grundval av uteblivet fullbordande.
subdirectory_arrow_right It is an unprecedented case, Ms. Raskins. But I'm sure we can seek annulment of their marriage. Based on the non-consummation.
grundval av impotens, sir.
subdirectory_arrow_right Based on the terms of powerlessness, sir.
Det här huset står på en gammal cigarrfabriks ursprungliga grundval.
subdirectory_arrow_right To put up this building, they knocked down a cigar factory... and they built right over the original foundation.
grundval av en lögn.
subdirectory_arrow_right On the basis of a lie.
Det var resans grundval.
subdirectory_arrow_right It was a voyage basis.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar