Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

grupp på engelska

— översättning och exempelmeningar

group

Grupp ett, full gas.
subdirectory_arrow_right Group one, full throttle.

lobby

En andra grupp i lobbyn.
subdirectory_arrow_right A second team in the lobby, maybe 20.
lägg till

Exampel meningar till grupp

Varje gång tåget stannade klev alla av. Man gick från grupp till grupp:
subdirectory_arrow_right Each time the train would stop we'd all get out at a siding or a crossing and walk from group to group.
Grupp 13, Skottland och nordöst... och Grupp 10 västra England.
subdirectory_arrow_right 13 Group, Scotland and the northeast... and 10 Group, the west of England.
Varje klass poserar först i en grupp, för en jämförande bedömning
subdirectory_arrow_right Each class poses first as a group, for comparison judging.
Medlemmar i hans grupp har...
subdirectory_arrow_right Stories about how his group member had actually...
Har ni nån gång träffat en grupp från Kansas City, Four Jacks And A Jill?
subdirectory_arrow_right Did you ever run into a group, works out of Kansas City Four Jacks And A Jill?
Du menar att grupp ett strider mot grupp två?
subdirectory_arrow_right So you're saying group one is warring with group two?
Intressant grupp?
subdirectory_arrow_right Um, interesting group, huh?
Alla judar som evakueras, grupp för grupp skickas till, kalla dem transitghetton, och transporteras senare vidare österut.
subdirectory_arrow_right All to-be-evacuated Jews, group by group will be sent to, call them transit ghettos, and then transported to the east.
Grupp A här, grupp B här.
subdirectory_arrow_right Group A can take cover here, group B here.
Och inom vår grupp finns en annan, mindre grupp som flyr det världsliga livet för att sprida den rätta tron.
subdirectory_arrow_right And within this group there is another, smaller group who flee from the worldly life in order to spread the true faith.
Jag har hört att hon lämnat sin grupp för att starta en ny, grupp med Alfred och Simpsons.
subdirectory_arrow_right Well, I heard that she's leaving the group Shalamar, and start a new group without Fernand Simpson.
En grupp medel klass elever rasar emot sin död, och 09:erna har fest.
subdirectory_arrow_right A group of lower-middle class students plummet to their death, and the 09ers throw a party.
Ray Korey's grupp i New York och Parchman's grupp i Cleveland. Kommer att fungera som support om det blir nödvändigt.
subdirectory_arrow_right Ray Cory's group in New York and Parchman's group in Cleveland will act as support if necessary.
En grupp som fungerar som pådrivare och observatörer.
subdirectory_arrow_right A council that would act as a pressure group and watchdog.
En operation jag minns var att söka upp en grupp i Budapest.
subdirectory_arrow_right And one of them that I remember was an operation tracking a group working out of Budapest.
Jag gillar inte grupp terapi
subdirectory_arrow_right I'm not really into group therapy.
Nej, jag blev friad av en grupp som jobbar mot Bolaget.
subdirectory_arrow_right No, I was freed by a group working against the Company.
En utvald grupp centralbanker lobbar nu för att samma lag ska införas i hela världen.
subdirectory_arrow_right A select group of central banks are lobbying for the same legislation to be passed worldwide.
Det är en grupp, inte klass.
subdirectory_arrow_right It's a fucking group, not a class.
Det är min grupp mot din grupp, och jag ska se till att min representant representerar min identitetsmarkör, min grupps idéer, de som representerar min grupp i motsats till din grupp.
subdirectory_arrow_right It's my group versus your group and I will make damn sure that my representative represents my badge of identity, my group's supposed ideas, the ones that represent my group's uniform not your group's uniform.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar