Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

gudinna på engelska

— översättning och exempelmeningar

goddess

Gudinna Shiva, jag behöver verkligen de pengarna!
subdirectory_arrow_right Goddess Shiva, I really need that money!

the goddess

Gudinna Navalore såg mig gråta, mamma.
subdirectory_arrow_right The Goddess of Navalore saw me cry, Mom.
lägg till

Exampel meningar till gudinna

När stormen skingrar sig ser vi Iris, regnbågens gudinna.
subdirectory_arrow_right As the storm clears, we see Iris, the goddess of the rainbow.
Och i templet finns Ljusets gudinna.
subdirectory_arrow_right And in the great hall of the temple is the goddess of light.
Jag tackade dalens gudinna för trädet.
subdirectory_arrow_right I was thanking the goddess of the canyon for our tree.
Är Hekate kolchianernas gudinna?
subdirectory_arrow_right Is Hecate the god of the Colchians? The goddess.
I hedniska tider var dessa dansare inte bara ett trevligt inslag i ceremonin, utan tog in en offergåva som dansarna sedan desperat bad för att den skulle segra över fältens gudinna.
subdirectory_arrow_right In pagan times, however, these dances were not simply picturesque jigs. They were frenzied rites ending in a sacrifice by which the dancers hoped desperately to win over the goddess of the fields.
Vi tror att bästa sättet att förhindra det är att göra uppoffringar till solens gud och blomstringens gudinna. Den mest acceptabla uppoffringen som vi kan göra.
subdirectory_arrow_right It is our most earnest belief that the best way of preventing this is to offer to our god of the Sun and to the goddess of our orchards the most acceptable sacrifice that lies in our power.
Du spelar pajas, jag gudinna.
subdirectory_arrow_right You play the clown, I play the goddess.
Hästarna flyger fram i gryningen för att erövra nattens gudinna.
subdirectory_arrow_right The horses of dawn fly forth to conquer the Goddess of night.
Vid fullmåne offrar de sina offer till vattnens gudinna.
subdirectory_arrow_right During the full moon, they sacrifice his victim as an offering to the Goddess of the Waters.
Wanda, mystikens gudinna, som reser sig ur elden.
subdirectory_arrow_right And here, Wanda the goddess of mystery, rising from the flames that's me.
Hon var hemmets gudinna och höll eldarna brinnande.
subdirectory_arrow_right She was the goddess of the home and hearth. She kept the fires burning.
Jag kallar på himlens gud och jordens gudinna.
subdirectory_arrow_right I call on the God of heaven and the Goddess of the earth! Help me now!
Jag skulle vilja se på kvinnan som bar fram mig, som min mor inte som prästinna eller gudinna.
subdirectory_arrow_right I would like to look on her... who bore me as my mother... not as the priestess, or the Goddess.
Och störst av bergsgudarna är förstås Fujibergets gudinna.
subdirectory_arrow_right And greatest of the mountain gods is of course the goddess of Mount Fuji.
Eris, Kaosets Gudinna du har säkert sett min avbild på tempelväggarna.
subdirectory_arrow_right Eris, the Goddess of Discord. No doubt you've seen my likeness on the temple walls.
Du är krigets gudinna för att du har uppfyllts av behov av makt, men du har aldrig låtit makten uppfylla dig.
subdirectory_arrow_right Paige, you're the goddess of war because you've been consumed with gaining power, but you've never let the power consume you.
En gudinna i underjorden?
subdirectory_arrow_right She's the goddess of the underworld?
Visdomen och krigets gudinna, som ofta följdes av segerns gudinna.
subdirectory_arrow_right What was that? You know, the goddess of wisdom and war. Usually accompanied by the goddess of victory.
Skogarnas och bergens gudinna.
subdirectory_arrow_right Artemis is the goddess of the forest and the hills.
Diana, jaktens gudinna.
subdirectory_arrow_right Ah, Diana, the goddess of the hunt.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar