Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

händelse på engelska

— översättning och exempelmeningar

coincidence

Det var en ren händelse.
subdirectory_arrow_right It really was a coincidence.

chance

O, att jag dött en timma före denna händelse!
subdirectory_arrow_right Had I but died an hour before this chance,

occurrence

Jag ber om ursäkt för denna rysliga händelse.
subdirectory_arrow_right I must apologise for this dreadful occurrence.
lägg till

Exampel meningar till händelse

Av en händelse heter ingen sekreterare Finkelstein eller Cohen?
subdirectory_arrow_right It's by chance that we haven't one secretary named Finkelstein or Cohen? In New York?
I måndags, klockan 15.36 inträffade en händelse...
subdirectory_arrow_right Monday last, at 3:36 p. m... we had an event happen...
Inget händer av en händelse.
subdirectory_arrow_right Nothing is happening accidentally.
Vi måste sätta ihop en händelse med en annan.. och det kommer bli solklart att det inte är några olyckor... att det är en större makt som bestämmer... och den har planen för den slutgiltiga striden
subdirectory_arrow_right We need to connect one event with the other... and it will be clear that there are no accidents... that there is a greater force at work... and it holds the plan for Armageddon.
När det gäller skottstriden där Wild Bill Hickok var inblandad... så var det en oförutsedd händelse.
subdirectory_arrow_right Far as what happened in the street with Bill Hickok being involved, that was a turn of events.
Men om denna händelse inträffar, skulle du då kunna bryta länken?
subdirectory_arrow_right But in the unlikely event this did happen, would you be able to sever the connection?
Jag har spenderat tillräckligt med tid på insidan, på kampanjer och jag känner personerna som gör dessa saker, för att veta att den offentliga versionen av en händelse på nyheterna aldrig stämmer överens med vad som egentligen hänt.
subdirectory_arrow_right I've spent enough time on the inside, well the White House, and, you know campaigns, and I've known enough of the people who do these things, to know that, the public version of the news, of an event, is never really what happened.
Även om du lyckas stoppa en händelse, kommer universumet hitta en balans.
subdirectory_arrow_right Even if you are able to alter one course of events the universe will find a balance.
Jag slår vad om att det var en storartad händelse.
subdirectory_arrow_right And I bet when it happened, it was an epic occurrence. It was huge.
En särskild händelse utlöste det, ett fel eller misstag i omdömet.
subdirectory_arrow_right An event must've happened to trigger it some kind of error or mistake in judgment.
Kanske 400 miljoner människor ser denna sändning idag, den största händelse i vår tid, och den största händelse någonsin... som blivit inspelad.
subdirectory_arrow_right Perhaps 400 million persons are watching this broadcast today of the greatest event in our time and one of the great events of all recorded history.
Som jag sagt tror jag inte på slumpen Inget händer av en händelse.
subdirectory_arrow_right What? As I've told you, I don't believe in coincidence. I believe nothing happens by accident.
Shackleton analyserar resultaten för att publicera dem i kväll medan Silvers sista show av en ren händelse äger rum i denna stad.
subdirectory_arrow_right You know, right now, Shackleton is analyzing the data, getting ready to publish his positive findings tonight., which just happens to coincide with Silver's last show, which by some strange coincidence, just happens to be taking place
För flera år sedan råkade jag se det här i tidningen. Av en ren händelse för jag läser inte om politik. Men jag såg det här på förstasidan och tänkte:
subdirectory_arrow_right I saw this magazine many years ago just by chance, because I did not read the policy pages. but I saw this on the front page, and I thought:
Och även att slå ihop små delar av bägge universum, men det slog oss aldrig att en händelse som hände i ett univerum skulle orsaka en reaktion i det andra.
subdirectory_arrow_right Even to merge tiny portions of both universes, but it never occurred to us that an event that happened in one universe would cause a reaction on the other.
Vi råkade på er husmoder av en händelse.
subdirectory_arrow_right We came upon your mistress by chance.
Efter det loppet åkte dr Watson med i en säkerhetsbil bakom varje start under loppets farligaste varv så att han var på plats i händelse av en olycka.
subdirectory_arrow_right Narrator From that race on, Dr. Watk/ns began riding in a safety car behind every start, for the most dangerous /ap of every race, so he could be on hand in the event of an accident.
Och av en händelse råkar spinna strån till guld faktiskt vara något jag gillar att göra.
subdirectory_arrow_right And what a marvelous coincidence that spinning straw into gold just so happens to be something that I like to do.
Händelse A kan inte ha förutsatts att ha effekt på händelse B.
subdirectory_arrow_right Event A cannot reasonably be said to have any effect on Event B.
Någon kanske har ljugit om en viktig händelse som hände i ditt liv utan att du är medveten om det.
subdirectory_arrow_right Maybe someone's been lying to you about an important event that happened in your life that you have no consciousness of.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar