Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

hänge på engelska

— översättning och exempelmeningar

catkin

Men vi hittade ett hänge på sergeant Ali, vilket betyder...
subdirectory_arrow_right But we found a catkin on Sergeant Ali, which means...

pendant

Det smaragd hänge är att dö för.
subdirectory_arrow_right That emerald pendant is to die for.
lägg till

Exampel meningar till hänge

Jag måste hänge mig åt att sköta gården.
subdirectory_arrow_right I'll have to devote myself to running the farm.
Nu måste vi hänge oss åt den stora uppgift vi har framför oss.
subdirectory_arrow_right Now we must devote ourselves to the great task before us.
Så den tid jag har kvar, Vill jag hänge åt dig.
subdirectory_arrow_right So what time I have left, I will dedicate to you.
Före äktenskaps hänge?
subdirectory_arrow_right Pre-engagement pendant?
Vi ska hänge oss på nytt dagligen.
subdirectory_arrow_right Oh, we dedicate ourselves daily anew. Something like that.
Jag lär få hänge mig två gånger om dan.
subdirectory_arrow_right I'm gonna commence dedicating myself twice daily.
Det smaragd hänge är att dö för.
subdirectory_arrow_right That emerald pendant is to die for.
Hänge?
subdirectory_arrow_right Catkin?
Vi levande människor bör nu hänge oss åt det oavslutade verk vilket de som kämpade här främjade på ett så lysande sätt.
subdirectory_arrow_right It is for us, the living, rather... to be dedicated here... to the unfinished work which they who fought here... have thus far so nobly advanced.
Det är vi som nu måste hänge oss åt den stora uppgift som ännu ligger framför oss. Från dessa vördade döda hämtar vi kraft till större offer för den sak som de helt och fullt offrade sig för. Vi måste högtidligt besluta att dessa döda icke ska ha dött förgäves.
subdirectory_arrow_right It is rather for us to be here dedicated... to the great task remaining before us... that from these honored dead we take increased devotion to that cause... for which they gave the last full measure of devotion... that we here highly resolve that these dead... shall not have died in vain... and that this nation, under God... shall have a new birth of freedom... and that government... of the people, by the people, for the people... shall not perish from the earth.
Men att jag kanske har kompenserat för att jag inte klarat av idén om att ha en kraschad familj för att jag hämningslöst ska hänge mig åt min konstnärlighet.
subdirectory_arrow_right Maybe I've over compensated. Because I can't handle the thought of having a wrecked family. because of me mercilessly dedicating myself to my art.
Jag ska oupphörligen sträva mot att uppnå dessa mål och ideal, hänge mig själv inför Gud till min valda profession, att upprätthålla lagen.
subdirectory_arrow_right I will constantly strive to achieve these objectives and ideals, dedicating myself before God to my chosen profession, law enforcement.
Att hänge sig åt The Knick är ingen tebjudning för damer.
subdirectory_arrow_right Dedicating yourself to the Knick is no ladies' tea party.
Han tänker hänge sig åt faderskapet som han gjorde med FBI, och dig.
subdirectory_arrow_right He's gonna dedicate himself to fatherhood like he did the FBI and to you.
För att bevara den du är där inne, måste du hänge dig åt ditt eget program.
subdirectory_arrow_right See, to hold on to who you are in there, you dedicate yourself to your program.
Kan jag få tillbaka mitt hänge?
subdirectory_arrow_right Look, can I please just get my pendant back?
Han har ett hänge med den här symbolen.
subdirectory_arrow_right He has a pendant with this symbol on it.
Han bär ett hänge som ser ut så här.
subdirectory_arrow_right He wore a pendant. Looked like this.
Han bär ett sånt här hänge.
subdirectory_arrow_right He wears this pendant.
Kan jag få tillbaka mitt hänge?
subdirectory_arrow_right Could you give me my pendant back?
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar