Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

hänvisar på engelska

— översättning och exempelmeningar

refer

Jag hänvisar till eran digitala informationspaket för mer detaljer.
subdirectory_arrow_right Refer to your digital briefing packets for specifics.
lägg till

Exampel meningar till hänvisar

En springpojke tar den till ett snopet biträde som läser den och hänvisar den till rätt utskott.
subdirectory_arrow_right Then a pageboy takes it to the desk where a long-faced clerk reads it. Refers it to the right committee.
Om nån spottar dig i ögat eller talar illa om din mor, så hänvisar du problemet till mig.
subdirectory_arrow_right If somebody spits in your eye, somebody casts doubts on your mother, you refer the matter to me.
Vi hänvisar bara till dem mer elegant som Högvakten.
subdirectory_arrow_right Only we refer to them more elegantly as royal guards.
Jag har hört officerare hänvisar till denna mördare som tandfen.
subdirectory_arrow_right I've heard officers referring to this killer as the Tooth Fairy.
Jag hänvisar till mina utbildningar 2 mars 1935 och efterföljande bokstäverna i...
subdirectory_arrow_right I refer to my educations of 2 of March of 1935 and subsequent letters of...
Jag antar att du hänvisar till kvinnoproblem, så jag låter det går för den gången. Tack, Mr.
subdirectory_arrow_right I assume you're referring to women's troubles and so I'll let that one slide.
I förhållande till nivån underrättelseverksamhet som du hänvisar till.
subdirectory_arrow_right Relative to the level of intelligence you're referring to.
Jag hänvisar er till brevsidan.
subdirectory_arrow_right I refer you to the Letters page.
hänvisar du till sekretessen.
subdirectory_arrow_right Then you refer to confidentiality.
Du hänvisar till Anna.
subdirectory_arrow_right You're referring to Anna.
Som hänvisar till Amaras juvel i Solens dal.
subdirectory_arrow_right It refers to the Gem ofAmara as residing in the Valley ofthe Sun.
När folk ska beskriva italienamerikaner hänvisar de undantagslöst till Gudfadern, Maffiabröder...
subdirectory_arrow_right Ask any American to describe an Italian-American in this country invariably he's gonna reference The Godfather, Goodfellas...
Ordet utomjording hänvisar till allt som är verkligt men olikt någon kultur.
subdirectory_arrow_right The word alien refers to anything characteristic of a very different place or culture.
Nå, enligt habeas corpus... är du och Miss Bonifante lagligt gifta... vilket därför berättigar henne... till vad lagen hänvisar till... såsom att dela tillgångarna lika.
subdirectory_arrow_right Well, due to habeas corpus... you and Miss Bonifante had a common law marriage... which heretofore entitles her... to what is legally referred to... as equitable division of the assets.
Hänvisar till linje 37, finns ditt namn och signatur där?
subdirectory_arrow_right Referring to line 37, does your name and signature appear there?
Jag hänvisar till Amerikanska arméns handbok för krigsrätt, kapitel 12, stycke 57 och 58.
subdirectory_arrow_right Referring to the US Army manual forCourts martial, chapter 12, sections 57 and 58.
Jag hänvisar till protokollet av det fallet där domaren uttryckte sin förhoppning... att Mr. Doyle inte skulle behöva lämna bort sina barn under lång tid.
subdirectory_arrow_right I refer you to the notes of that case wherein the judge expressed his hope... that Mr. Doyle would not have to leave his children in care for too long.
Paragraf 42 i Författningen... hänvisar till en oskyldig förälder.
subdirectory_arrow_right Article 42 of the Constitution... refers to a blameless parent.
Vi hänvisar inte till folk som BH, Wagstaff.
subdirectory_arrow_right We don't refer to people as bra, Wagstaff.
Jag hänvisar till er med nåt fysiskt kännetecken som faller mig in.
subdirectory_arrow_right I'll be referring to you by whatever distinguishing physical characteristic occurs to me.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar