Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

härskar på engelska

— översättning och exempelmeningar

rule

Härskar av Chthon för det första.
subdirectory_arrow_right Rule Chthon, first of all.

dominate

Vi romare härskar över världen med skräck.
subdirectory_arrow_right We Romans dominate the world in fear...
lägg till

Exampel meningar till härskar

Han härskar över människans hjärta och själ för rättvisa och barmhärtighet.
subdirectory_arrow_right He reigns over the hearts and minds of men in the name of justice and charity.
Britannia härskar över haven... men hon härskar inte i luften och allt sådant.
subdirectory_arrow_right Wave the flag. You know, Britannia rules the sea... but she doesn't rule the sky, and all that sort of thing.
Där härskar furst Gvidon Och han hälsar dig.
subdirectory_arrow_right Prince Guidon's their ruler; he Sends his compliments to thee.
Furst Gvidon härskar där.
subdirectory_arrow_right Prince Guidon reigns there in glory.
Du som lever och härskar i all evighet.
subdirectory_arrow_right You, who live and reign forever and ever.
Som lever och härskar med Fadern och Den helige ande.´'
subdirectory_arrow_right ... who lives and reigns with the Father and the holy Spirit.
Plattlangarna härskar.
subdirectory_arrow_right Rack jobbers rule. Honey, they don't rule me.
En forntida galning härskar i nattens träd.
subdirectory_arrow_right An ancient lunatic reigns in the trees of the night.
Han som härskar i himmelen... och på jorden...
subdirectory_arrow_right He who reigns in heaven... and on earth...
Det vet du väl, o Damon kär i detta rikes sköt, en Zeus blev död nu härskar här ett riktigt, riktigt spektakel!
subdirectory_arrow_right For thou dost know, O Damon dear this realm dismantled was of Jove himself and now reigns here a very, very peacock.
Och Knicks härskar över allt.
subdirectory_arrow_right And the Knicks rule. Yeah, the Knicks rule!
Slutligen är det freden som härskar i människors hjärtan.
subdirectory_arrow_right At last... peace reigns in the heart of man.
Det enda du härskar över... är en hög med stenar... och sand.
subdirectory_arrow_right You are the ruler of nothing but a pile of rocks and sand.
I frånvaron av ljus, härskar mörkret.
subdirectory_arrow_right In the absence of light, darkness prevails.
Ledsen, men religon härskar inte här.
subdirectory_arrow_right Sadly, polytheism reigns here.
Brödraskapet härskar över haven men nu hotas vi av lord Cutler Beckett.
subdirectory_arrow_right The First Brethren Court gave us rule of the seas. But now that rule is being challenged by Lord Cutler Beckett.
Du härskar.
subdirectory_arrow_right This is your place. You're the ruler here.
Vad de försöker göra är att föreviga det nuvarande systemet var bankirer härskar världen, finansiärer härskar världen, och resten av oss får smulorna från bordet.
subdirectory_arrow_right What they're trying to do with that is to perpetuate the current system where bankers rule the world, financiers rule the world, and the rest of us get the crumbs from the table.
Om vi inte bestämmer här och nu, härskar vi inte ens i landet!
subdirectory_arrow_right If we're not rulers here, is this even a country?
Mörkret kommer aldrig att segra. Så länge ljuset inom mig härskar.
subdirectory_arrow_right The darkness never triumph... while the light within Me prevail.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar