Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

hävdar på engelska

— översättning och exempelmeningar

maintain

Hävdar ni fortfarande er oskuld?
subdirectory_arrow_right Do you still maintain your innocence?

claim

Hävdar okunnighet, och står vårt kast.
subdirectory_arrow_right Claim ignorance, and face the music.
lägg till

Exampel meningar till hävdar

Den andra halvan av stan som försvarar er... hävdar att ni bara är en fegis.
subdirectory_arrow_right And the other half of the town that defends you... claims that you're just a coward.
Jag trodde att du skulle bli glad över att jag hävdar mig.
subdirectory_arrow_right I think you would have been happy because I asserted myself.
Han hävdar att pensionsfonden är ett maktmedel.
subdirectory_arrow_right He asserts your only motive in inaugurating the pension fund was accumulating power.
Alla anklagade hävdar t.o.m. endast 14-årige Patrick Maguire--
subdirectory_arrow_right Now, all of the defendants claim... including young Patrick Maguire, aged just 14...
Alla anklagade hävdar... att de utsatts för fysiskt och psykiskt våld av polisen.
subdirectory_arrow_right All of the defendants claim... that they were subjected to physical and mental abuse while in police custody.
När en kvinna hävdar sig, börjar göra som hon vill, tror såna som du att hon inte är en kvinna.
subdirectory_arrow_right When a woman asserts herself, starts calling' her own shots, a fella like you thinks she's not a woman. That's a shame.
En ensam polisman hävdar att det pågår tjuvjakt här i bygden.
subdirectory_arrow_right A policeman asserts that there is organized poaching.
Men nästa gång du hävdar din rätt håll mig utanför.
subdirectory_arrow_right But... do me a favor. The next time you try to assert yourself, leave me out of it.
Vittnet hävdar upprörande slutsatser baserade på ren hörsägen.
subdirectory_arrow_right The witness is asserting outrageous conclusions based on pure hearsay.
De anklagade hävdar att hon inte är ett offer utan en hora som erbjöd en trekant.
subdirectory_arrow_right The defendants both claim she is no victim but rather a hooker who offered them a 3-way for 80 bucks.
Nordkorea hävdar en 200-milsgräns som inte är... internationallt accepterad.
subdirectory_arrow_right North korea asserts a 200-mile limit not recognized by the international community.
De tre följande timmarna har den åtalade inget alibi för, han hävdar han körde runt på gatorna i vrede.
subdirectory_arrow_right The three subsequent hours for which the defendant cannot account, hours spent, he claims, driving the streets in anger.
Naturligtvis så hävdar kungen påvedömets gudomliga ursprung i boken.
subdirectory_arrow_right Of course, in the pamphlet, the King asserts the divine origin of the papacy.
Hävdar du att du försvarade din familj?
subdirectory_arrow_right And you claim you were defending your family? TRANSLATOR SPEAKING SPANISH
Om vi inte hävdar ledarskapet över våra hundar kommer de att uppvisa labilt eller dominant beteende
subdirectory_arrow_right If we don't assert leadership over our dogs our dogs are going to show unstable behaviour or dominant behaviour.
Jag vill inte anklaga någon av dessa flickor... men jag hävdar bestämt att vi inte har någon tolerans för sådan verksamhet.
subdirectory_arrow_right I don't want to make accusations against those girls... but I will assert over and over again... I run a Zero Tolerance program for that type of activity.
Om du hävdar dig själv, tror jag att du hittar personerna bakom detta blir staden förvånansvärt gästvänlig.
subdirectory_arrow_right You get back in there and you assert yourself, and I think you'll find the people of this here town to be surprisingly hospitable.
Du hävdar detta sagolika moraliska samvete, John.
subdirectory_arrow_right You assert a fabulous moral conscience, John.
Jo, när nån hävdar dålig förvaltning av nån av de berörda parterna.
subdirectory_arrow_right Well, the city defines liability as any asserted or non-asserted perturbation by any qualifying party.
Krav, anspråk, hävdar
subdirectory_arrow_right Claim, claim, claim!
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar