Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

håller på engelska

— översättning och exempelmeningar

stop

Vad håller ni på med?
subdirectory_arrow_right Stop that! What do you think you're doing?

hold

Håller man fast den för hårt, så krossar man den.
subdirectory_arrow_right Hold it too tight and you'll crush it.

keep

Håller det hemligt under alla omständigheter.
subdirectory_arrow_right Keep it under wraps at all costs.
lägg till

Exampel meningar till håller

Levande som fortfarande håller ön i skräckens grepp.
subdirectory_arrow_right Still living still holding that island in a grip of deadly fear.
Fader! Jag håller världen i mitt grepp. Och ändå... den här flickan förvirrar mig.
subdirectory_arrow_right Father, I hold the world in my grasp, and yet this girl...
Jag håller världen blott för vad den är.
subdirectory_arrow_right You perform it. I hold the world but as the world, Gratiano.
Ni håller så hårt fast vid teknologi och vetenskap att ni missar vad som är viktigt.
subdirectory_arrow_right I mean, I think you've got this desperate grasp on technology and this grasp on science, and you don't have a hand left to grasp what's important.
Vi lär bli ganska dåliga men om vi håller oss till schemat så har vi chansen.
subdirectory_arrow_right Chances are we´re all gonna get pretty sick but if we keep to the schedule, keep to it maybe we can hold out.
Jag håller dem här, håller dem sysselsatta, och ni tar er ut!
subdirectory_arrow_right I hold them back, I keep them occupied and you get out!
Sätta upp hans pjäs, men kom ihåg att det är vi som håller ässet!
subdirectory_arrow_right Perform his work. But remember, we hold the ace
King David har redan gett löftet att betala tillbaka vad han är skyldig i gengäld lovade jag honom att han skulle bli fri och du vet att jag alltid håller vad jag lovar.
subdirectory_arrow_right King David already arranged to pay back the money he owes me. In return, I promised he'd be in the clear. And you know I always keep my promise.
Du har en sån magnetisk makt som hela tiden håller håller mej nere.
subdirectory_arrow_right You've got such magnetic power That just keeps holding me down
Grottängelfisken lever av bakterier i det strömmande vattnet och håller sig fast med hjälp av små krokar på fenorna.
subdirectory_arrow_right The cave angel fish feed on bacteria in the fast flowing water keeping their grip with microscopic hooks on their fins.
Frysbils mördaren håller honom vid liv under tiden han amputerar.
subdirectory_arrow_right The ice-truck killer is keeping him alive to perform amputations.
Frys-bils mördaren håller honom vid liv när han amputerar honom.
subdirectory_arrow_right The ice-truck killer is keeping him alive to perform amputations.
Jag är inte den som utför mänskliga experiment och håller folk fångna.
subdirectory_arrow_right I am not the one performing human experiments, and keeping people prisoner.
Men det håller dig inte lika varm som när min man håller om mig.
subdirectory_arrow_right But it doesn't keep you as warm as when my husband holds me.
En som håller mig från grepp om livet efter detta.
subdirectory_arrow_right One that keeps me from the grasp of the afterlife.
Jag känner till en artist som heter Cowboy Joe... som gör ett trick med sin hatt där han håller sin...
subdirectory_arrow_right I know this one performer by the name of Cowboy Joe... Who can do a trick with a 10 galleon hat, where he holds his...
Ni har en hållhake på oss, ni håller oss beroende?
subdirectory_arrow_right To keep a hold on us? To keep us dependent?
Det är de affärer handlar om. Alla kan ordna resor. Håller du cheferna nöjda får du behålla bankkontona.
subdirectory_arrow_right Anyone can make travel arrangements, but you keep the executives happy, you keep the accounts.
Den håller tillräckligt länge för att de andra ska undkomma.
subdirectory_arrow_right It will hold long enough for the others to slip from grasp.
Kan du sluta håller yxan över min nacke?
subdirectory_arrow_right Will you stop holding the ax over my neck?
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar