Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

hagga på engelska

— översättning och exempelmeningar

hag

Din tjuvaktiga gamla hagga... !
subdirectory_arrow_right Why, you dirty, thieving old hag, I'll...

bitch

Vad är det för hagga?
subdirectory_arrow_right Never heard of the bitch.
lägg till

Exampel meningar till hagga

Din tjuvaktiga gamla hagga... !
subdirectory_arrow_right Why, you dirty, thieving old hag, I'll...
Din gamla hagga, jag ska...
subdirectory_arrow_right You old hag, I'll...
Du är hans konkubin, jag har en hagga till fru.
subdirectory_arrow_right You're his concubine, I have a hag for a wife.
Försvinn, din gamla hagga.
subdirectory_arrow_right Get away, you horrible old hag!
Din tandlösa, krumma, gamla hagga.
subdirectory_arrow_right Aged and toothless old crone...
Jag har ett mål med nån gammal hagga.
subdirectory_arrow_right Just some stupid case I've got tomorrow with some lousy old hag.
Din dumma hagga!
subdirectory_arrow_right Υou stupid hag!
Lenora, din smutsiga hagga.
subdirectory_arrow_right Lenora, you filthy hag.
Så gott som redan en hagga!
subdirectory_arrow_right Practically a hag!
Din gamla hagga!
subdirectory_arrow_right You old hag!
Var hon en gammal hagga med en hårig vårta?
subdirectory_arrow_right Was she an old hag with a mole on her face with hair growing out of it?
Hagga!
subdirectory_arrow_right Hag!
Jag är ledsen, jag trodde du var en gammal hagga.
subdirectory_arrow_right I am sorry. I thought you were an old hag.
Var snäll och säg om jag har blivit en ful hagga?
subdirectory_arrow_right Please tell me, am I turning into a hideous hag?
Bort med tassarna, hagga!
subdirectory_arrow_right Hands off, hag!
Flagga, dragga, hagga.
subdirectory_arrow_right Flag, drag, hag.
Nån gammal hagga behöver ny hud eller så behöver nån en ny kroppsdel, och tar den från er.
subdirectory_arrow_right Some hag trophy wife needs new skin for a face-lift or one of them gets sick and they need a new part, they take it from you.
Liv, död, liv, orden av en hagga...
subdirectory_arrow_right Life, death, life, the words of a crone...
Orden av en hagga!
subdirectory_arrow_right The words of a crone!
Orden av en hagga.
subdirectory_arrow_right The words of the crone.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar