Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

handel på engelska

— översättning och exempelmeningar

commerce

Handel är vägen till medborgerlig dygd.
subdirectory_arrow_right And is not commerce the root of civic virtue?

business

Därefter inleddes en livlig handel.
subdirectory_arrow_right After that, business was brisk.
lägg till

Exampel meningar till handel

Hans överseende med våra kapare som hindrar hans handel... och plundrar hans ägodelar.
subdirectory_arrow_right His forbearance when our privateers harass his commerce... and plunder his possessions.
Men vi sänker oss inte till handel förrän jag berättat klart.
subdirectory_arrow_right But let us not descend to commerce until my story's done.
Spannmalsimporten fran Egypten har stoppats av pirater... och Spartacus förhärjar all handel med syditalien.
subdirectory_arrow_right Pirates have cut off our Egyptian grain supply... and Spartacus raids the commerce ofall south Italy.
Urbain Grandier... ni har befunnits skyldig till handel med djävulen.
subdirectory_arrow_right Urbain Grandier, you have been found guilty of commerce with the Devil.
Våra rättigheter är hotade nu när London kan lägga sig i vår handel.
subdirectory_arrow_right Parlous state we've fallen into... whenLondon can interfere with our commerce.
Våra lagar säger att vi bara får umgås inom handel.
subdirectory_arrow_right By our laws, we can't deal with him except in commerce.
Fast med handel, inte i jakt på en torftig ö...
subdirectory_arrow_right But with commerce. Not chasing barren islands.
Jag sköter mitt, tjänar pengar, hjälper samhället så gott jag kan och försöker stödja fri handel i världen.
subdirectory_arrow_right I go about my business, make money, help society the best I can and try to promote free trade in this world.
Det här blir ett viktigt centrum för handel och forskning.
subdirectory_arrow_right This will become a leading centre of commerce and of scientific exploration.
Det för hit skepp och handel, och gör oss till en makt här i kvadranten.
subdirectory_arrow_right It's bringing ships and commerce, making us a power in the quadrant.
Jag föredrar ordet handel.
subdirectory_arrow_right I prefer to think of it as commerce.
Ett bolag ska inte, i handel eller umgänge, engagera sig i skötsel som är missvisande eller bedräglig.
subdirectory_arrow_right A corporation shall not, in trade or commerce, engage in conduct that is misleading or deceptive.
Idag ska vi fira en ny fransk-amerikansk affärsgemenskap där ömsesidig handel inte bara uppmuntras...
subdirectory_arrow_right And so today we celebrate a new Franco-American business community, in which bilateral trade is not only encouraged...
Jag behöver korrelera funktioner från flera miljoner transaktioner i Syntels handel.
subdirectory_arrow_right Um, I need to correlate functions from several million transactions in Syntel's trading business.
Det är inte om handel, det är subventionerat handel med skattebetalares medel.
subdirectory_arrow_right It's not about trade, it's subsidized trade with taxpayer's funds.
Handel betyder säkra vägar och floder utan pirater. Här styrs handelsvägarna från öarna i öst.
subdirectory_arrow_right Commerce, commerce, commerce it means to assure the ways, the rivers of the pirates, this city it controls the commercial routes, of the alliances of the East.
Bank Lausannes register visade aktiv handel med företag med affärer i Sangala.
subdirectory_arrow_right Bank lausanne's records revealed that it was actively trading with firms doing business in sangala. Sangala?
Och handelskammaren allt handlar om handel.
subdirectory_arrow_right And the Chamber of Commerce. This whole thing is about commerce, right? Right on!
Så, handel med falska fodringar som skickas fram och tillbaka mellan banker för att generera avgifter för att generera bonusar har blivit tillväxtmotorn för BNP i USAs ekonomi även om det i huvudsak är handel med falska fodringar som det absolut inte finns något hopp om att någonsin betala tillbaka.
subdirectory_arrow_right So, the trading of fraudulent claims back and forth between banks to generate fees to generate bonuses has become the GDP producing growth engine of the United States economy even though they are essentially trading fraudulent claims that there is absolutely no hope of ever paying back.
Du vet mycket väl att handel med konst utan korrekt pappersarbete är olagligt.
subdirectory_arrow_right Now you are seasoned enough to know that buying and selling art without the proper ownership paperwork Is larceny.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar