Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

handlar på engelska

— översättning och exempelmeningar

do

Handlar du här ofta?
subdirectory_arrow_right Do you shop here often?

deal with

Handlar nästa bok om sexförbrytare?
subdirectory_arrow_right So, the next book will deal with sex offenders?

take action

Medan de diskuterar, handlar vi.
subdirectory_arrow_right While they play politics, we'll take action.
lägg till

Exampel meningar till handlar

Duscha och byt skjorta så går vi ut och handlar nya kläder.
subdirectory_arrow_right Why don't you go take a shower and put on your other shirt? Then we'll go shopping and buy you some new clothes.
För ett beslut beräknar mitt program variabler och jag handlar.
subdirectory_arrow_right For me, it's rather simple. While I'm faced with a decision, my program calculates the variables and I take action.
Hon handlar inte med legionen, men kanske med dig.
subdirectory_arrow_right She won't deal with the Legion, but she might deal with you.
Den som handlar med hantlangare handlar med ingen.
subdirectory_arrow_right He who deals with stooges deals with nobody,
Ja, enligt Eddadiktningen vet vi att den som handlar med en hantlangare handlar med ingen.
subdirectory_arrow_right From his reading of the sagas my client knows that he who deals with stooges deals with nobody,
Den som handlar med en man utan prokura handlar med ingen.
subdirectory_arrow_right He who deals with a man without power of attorney deals with nobody,
Du vet inte vad detta handlar om.
subdirectory_arrow_right You have no idea what you're dealing with. But you do.
När vi handlar för att hämnas våra älskade kolliderar personlig rättvisa med social och gudomlig.
subdirectory_arrow_right When we take action to avenge the ones we love, personal justice collides with social and divine justice.
DAVE, anser ni verkligen det handlar Med någon som försöker att besvärja demonerna?
subdirectory_arrow_right Dave, do you really believe we're dealing with someone trying to exorcise demons?
Och sättet detta inte kommer att hända är om du och dina vänner, och allihop tillsammans, handlar och säger nej.
subdirectory_arrow_right And the way it won't happen, is if you, and your friends, and all of us together, take action to say no.
Medan de diskuterar, handlar vi.
subdirectory_arrow_right While they play politics, we'll take action.
Jag gör mitt bästa Gaius handlar normalt med det som rör gifter.
subdirectory_arrow_right I'm doing my best. Gaius normally deals with anything to do with poisons.
Första tillägget skyddar alla främst dig, eftersom den handlar om yttrandefriheten.
subdirectory_arrow_right Okay, powder-puff, do you realize the first amendment protects all of us, mostly you, because it deals with freedom of speech.
Det handlar inte om oss, det handlar om hennes förbannelse
subdirectory_arrow_right So what's the deal with you and your mom?
För att jag har så mycket kläder jag inte använder, och de tar bara upp plats, och när jag går och handlar nya saker har ingen plats för dom.
subdirectory_arrow_right 'Cause I have so many clothes I don't wear, and they're just taking up space, and I go shopping to buy more stuff and I have no place to put it.
Hur tar vi reda på vad det handlar om?
subdirectory_arrow_right Over the top. So if neither of you know what this is, how do we find out what we're dealing with?
De handlar inte om att vänta fem år– –på att bli assisterande vicebutikschef på Toy Traders– –eller att behöva stå ut med vidriga föräldrar som du–
subdirectory_arrow_right They don't involve waiting five years... to become a junior assistant associate manager at Toy Traders... nor do they involve dealing with obnoxious parents like you... who yell at me when I can't magically produce whatever toy their kids want.
Jag påminns om dikten Casey at the Bat och även om den handlar om baseboll och inte football så blir Casey utslagen till slut och vi ska inte bli utslagna i morgon mot Roseville High!
subdirectory_arrow_right I'm reminded of the poem Casey at the bat. And while it doesn't deal with a hole per Se, and it's baseball not football, Casey does strike out at the end which is something we are not going to do tomorrow afternoon against Roseville high!
En sann ledare handlar.
subdirectory_arrow_right A true leader takes action.
Jag känner till nån som handlar med sånt som du letar efter.
subdirectory_arrow_right Actually... I do know someone who deals with the kind of shit you're looking for.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar