Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobbiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

handling på engelska

— översättning och exempelmeningar

action

Handling är tankars fiende.
Action is the enemy of thought.

story

Det fanns ingen handling.
So you see? There was no story.

act

Det är en handling av Gud.
It's an act of God.
lägg till

Exampel meningar till handling

Sen har vi musiken, som även om den inte har en handling, som mer eller mindre målar upp en serie av bilder.
Then there's the kind that, while it has no specific plot, does paint a series of, more or less, definite pictures.
När man handskas med män av handling, måste man förvänta sig handling.
I suppose when one deals with men of action, one must expect action.
Var inte er handling mot Quill likadan som handlingen mot Miller... och mot löjtnanten ni slog till p cocktailpartyt?
Wasn't your action against Quill the same as your action against Miller and against the lieutenant you struck at the cocktail party?
Den har ingen handling och ingen intrig.
And it's just a little different insofar as there is no story and no plot.
Varken handling eller intrig, alltså.
That's right. I said no story, no plot.
Utmärkt handling. Fantasifullt tänkt.
Excellent plot line. imaginatively conceived.
Det finns ingen handling.
There's no plot.
Ingen handling, inga rollfigurer.
No plot, no characters.
Ty huvudpunkten är den om jag dränker mig med berått mod, så är det en handling och all handling har tre moment, nämligen handla, göra och fullborda.
For here lies the point: If I drown myself wittingly, it argues an act. And an act hath three branches:
Jag förklarar att mitt våldsdåd inte var ett hatbrott. Utan en handling av kärlek och stolthet för den framstående vita rasen.
I declare my act of violence to be not an act of hate, but a sensible, compassionate act of love and pride, for the great white race.
De vill ha känslor, karaktär och handling. lnte gynekologiska närbilder där vi inte vet vems pattar eller häck det är.
What they need is an emotional connection and plot and character and story, not some sort of onslaught of gynecological close-ups where you don't know whose tits go with what ass.
För varje handling, finns det en lika stor motsatt handling.
For every action, there's an equal and opposite reaction.
Om du vidtar några åtgärder att lämna städerna... så kommer det att bli tolkat som en handling av aggression mot kyrkan.
If you take any action to leave the cities... it will be seem as an act of aggression against the Church.
För att vårt folk inte behöver sånger, de behöver handling.
Because our people don't need songs or stories. They need action.
Jag tror dom blev mördade. och att i denna dokumentation finns ledtrådar på vilka som skulle vinna på denna handling.
I believe them all murdered, and that in this documentation lie the trace-marks of those who would gain from that act.
Att det finns 32 sätt att berätta en historia men det finns bara en handling.
What did he say? He said, there are 32 ways to tell a story, but there's only ever one plot.
... som att det bara finns en handling. Jag sa inte det.
Like how-how there's 32 ways to tell story, but there's only one plot.
Er mans hjältemodiga handling blir ihågkommen Som den första stora motstånds handlingen i vår frihetskamp.
Your husband's courageous act will be remembered... as the first great act of defiance in our liberation.
Hans handling inledde upproret.
This act will be remembered as the first great act of defiance.
Nu ligger vi illa till allihop på grund av en impulsiv och självisk handling som skedde under mitt tak.
Now we're all in the stew for an impulsive act, for a selfish act, under my roof.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar