Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobbiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

hantering på engelska

— översättning och exempelmeningar

operation

Hantering är ett starkt ord.
Operation is a strong word.
lägg till

Exampel meningar till hantering

Om man tänker efter är hantering av ormar svårare att köpa än oblater och transsubstantiation?
When you get right down to it, is snake handling any harder to buy into than communion wafers or transubstantiation?
Styrelsen har kommit fram till att inte ha någt förtroende i Mr. Conelly hantering av Marina affären.
Well, the Board has reached a vote of no confidence in Mr. Connelly's handling of the Marina deal.
Hans hantering är väldigt bra.
His operation is very good.
Vår hantering följer vedertagen praxis, vi är mycket professionella.
We know all the proper procedures for handling in potentially hazardous situations. We are very professional.
70 för mig, 30 för dig för att sätta upp $ 1, 000 och för hantering av allt på verksamheten slutet.
70 for me, 30 for you for putting up the $1, 000 and for handling everything on the business end.
Ni två verkar vara hantering dejtningen mycket bra.
Wow, you two seem to be handling dating very well.
Ni kommer att spendera dagen med taktiks lektion i hantering av prickskyttegevär,
You'll spend today's tactics lesson handling sniper rifles,
Plus frakt och hantering.
Plus shipping and handling.
Hon hade några stora paket hon behövde hantering.
She had some large packages she needed handling.
Av uppenbara skäl, Ken är att dra från hantering Chevy.
For obvious reasons, Ken is withdrawing from handling Chevy.
Enligt lagen om hantering för underättelse, så kommer all vår kommunikation spelas in.
As per Crime Intel Management law, all our comm will be recorded.
I veckan har den nationella uppmärksamheten ökat och Sanford-polisens hantering av utredningen har blivit pressad att släppa...
This week, as national attention has increased, the Sanford Police Department's handling of the investigation has come under intense pressure to release...
Hon kommer att flyga med löjtnant Cruz. Hon kommer att ansvara för hantering av all programvara, och vapenleverans.
She's gonna ride with Lieutenant Cruz... and she'll be responsible for handling all the software... and weapons delivery.
De överdrev i sin hantering av mig.
Ohey exaggerated, you know, with how they handled me.
Vid hantering av giftremsan, var ytterst försiktig.
When handling the ricin strip, operate with extreme caution.
Minus provision, frakt, hantering och avgifter– –ĺterstod drygt ĺtta miljoner pund.
Less commission, carrying, handling, and transfer taxes, left a total of just over eight million pounds.
Projekt isvidderna Hantering av radioaktiv kontaminering.
Project icy expanses handling of radioactive contamination.
Det dramatiska videoklippet av UBN: s korrespondent Chase Carter väcker allvarliga frågor om FEZA: s hantering av katastrofen.
The dramatic video by UBN correspondent, Chase Carter... raises serious questions about... FEZA's management of the disaster.
Göran, vi har valt att tills vidare se mellan fingrarna– –vad det gäller din hantering av Eva.
Goran, we have chosen to turn a blind eye when it comes to your handling of Eva.
Hantering av svartabörsaccelerator.
Operation of a black-market accelerator.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar