Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

hemvist på engelska

— översättning och exempelmeningar

domicile

Lämna min hemvist genast.
subdirectory_arrow_right I wish you to leave my domicile. Now!

home

Hemvist för de stolta vikingarna och de flitiga bönderna.
subdirectory_arrow_right Home of proud Vikings and industrious farmers.
lägg till

Exampel meningar till hemvist

Miljön innehåller berget Olympus, gudarnas hemvist.
subdirectory_arrow_right And that setting is of Mt. Olympus, the abode of the gods.
Berättade hon att din hemvist här är inte förnyas?
subdirectory_arrow_right Did she tell you that your residency here is not being renewed?
Du kommer inte att erbjudas en annan hemvist.
subdirectory_arrow_right You will not be offered another residency.
Nuvarande hemvist okänd.
subdirectory_arrow_right Present domicile unknown.
Jag avser ofattbart våldsamma Jack, den tjurpåsättande fämördaren utan stadig hemvist.
subdirectory_arrow_right I'm talking of Unspeakably Violent Jack, the bull-buggering beast-killer of no fixed abode.
Jag har ordnat en hemvist åt dig.
subdirectory_arrow_right I've procured you a domicile down the corridor from my own.
Lämna min hemvist genast.
subdirectory_arrow_right I wish you to leave my domicile. Now!
En stadig hemvist vore bättre för både rykte och inkomst.
subdirectory_arrow_right Their residence, both in reputation and profit, was better both ways.
Nälkommen till vår enkla hemvist.
subdirectory_arrow_right Welcome to our humble abode.
Var är gudarnas hemvist?
subdirectory_arrow_right Where do the gods reside?
Han är vår hemvist thespian.
subdirectory_arrow_right He's our resident thespian.
Vi överantvardar Hermentoteps kropp till de förbannades hemvist.
subdirectory_arrow_right We commend the body of Hermenthotip to the abode of the damned.
Detta är på order av staten, och jag måste därför registrera och uppdatera mina uppgifter närheIstjag lämnar min... hemvist.
subdirectory_arrow_right Mandated, of course, by state and federal Megan's Law in effect 5/17/96. And therefore I am required to register and update my information... whenever I move from my current, uh, domicile.
Vilken hemvist som helst utom gravgården passar mig.
subdirectory_arrow_right Any fucking domicile but the graveyard suits me fine.
Vi har ingen fast adress, ingen känd hemvist på honom.
subdirectory_arrow_right Anyhow, we got no fixed address, no known abode.
ÄNDRAD HEMVIST
subdirectory_arrow_right CHANGE OF RESIDENCE
Det innebär att många är utan hemvist.
subdirectory_arrow_right Which means we have a lot of dispossessed residents to deal with.
Men vad din hemvist glamou r-puss smarty-pants just fått veta var att merparten av det pengar aldrig återfanns.
subdirectory_arrow_right However, what your resident glamou r-puss smarty-pants just found out Was that most of that money was never recovered.
Om allting går enligt planerna, så ska den elektriska strömningen haka på det dominanta medvetandet, vilket är Bellys, och lura det in i sin nya hemvist.
subdirectory_arrow_right If everything goes according to plan, the electrical current will latch onto the dominant consciousness, which is Belly's, and coax it into its new residence.
Den största konstruktionen som byggts, de djärva männen av Nattväktarna de Vita Vandrarnas hemvist...
subdirectory_arrow_right Where's your sense of wonder? The greatest structure ever built, the intrepid men of The Night's Watch, the wintry abode of the White Walkers.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar