Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobbiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

hot på engelska

— översättning och exempelmeningar

threat

Hot ovanför tornet, klockan sex!
Threat above towel; Six o'clock!

menace

Du utgör ett hot mot samhället.
You're becoming a menace to society.

menacing

Mord, grov misshandel, misshandel, hot, samt olaga intrång.
Murder, aggravated assault assault with intent, menacing and trespassing.
lägg till

Exampel meningar till hot

HOT eller FARA?
THREAT or MENACE?
Ett hot mot en kandidat är ett hot mot hela familjen.
We treat a threat on a candidate's life as a threat to the entire family.
Jag ska skydda den man som hotats, om det nu finns nåt hot.
It's to look after the man who's been threatened. If there was a threat.
Jag ser hot mot någon Luthor som ett hot mot mig.
I regard a threat to any Luthor as a threat to me.
Det var aldrig ett hot. Det kommer aldrig att vara ett hot.
It was never a threat it will never be a threat.
Hot mot dig är hot mot LuthorCorp.
A threat against you is a threat against LuthorCorp.
Har vi henne under bevakning så minskar vi de hot hon kan utgöra. Om hon ens utgör något hot. Det ger oss mer tid att studera henne.
I'm just saying that if we keep her under constant guard, it'll minimize any threat she poses, if she even poses a threat, and it'll give us more time to study her.
Vi funderade på en sak... Att hota dig med fängelse är inte mycket till hot.
We did some thinking back at our thinking room, and on reflection, threatening you with jail might not be that much of a threat.
Han kommer kalla dig odåga och yngrygg förmodligen även ett hot mot staden.
Look, this guy's gonna call you a menace and a coward, and probably a threat to the city.
Du förstår att ett hot mot mitt folk är ett hot mot oss alla.
You understand that any threat to my people is a threat to all of us.
Om jag ska utreda de element ni ser som ett hot ber jag er ödmjukast om samma befogenheter att bevaka de grupper jag ser som ett överhängande hot.
Well, if I am to pursue the elements that you consider a threat... I humbly request that you allow me the same power and access... to follow the groups that I see as an immediate threat.
Alla hot mot integration är ett hot mot oss.
Any threat to mainstreaming is a threat to us.
Var det ett hot, för att skrämma skiten ur mig?
Was that a threat?! Is that supposed to intimidate my ass?
Jag trodde att du skulle försöka lista ut ifall Hannah är ett hot för dig och Debra, inte ifall Miles är ett hot för Hannah. Möt mig vid växthuset.
I thought you were going to find out if Hannah was a threat to you and Debra, not if Miles was a threat to Hannah.
Enligt regeringen utgör de inte något hot trots det illavarslande tonfallet.
According to government officials the visitors do not represent a threat despite the ominous tone of their message. Then of course there's the question on everyone's mind:
Du neutraliserat ett hot, inte det hot.
You neutralized a threat, not the threat.
Du föreslog att hennes motiv var att hon kände sig hotad, men jag tror inte en talang som ms Lanzer kan se en annan dansös som ett hot.
You suggested she has motive to kill Ms. Solange because she felt threatened, but I don't believe a talent as immense as Ms. Lanzer is capable of viewing another dancer as a threat.
Den röda faran utgör ett minst lika stort hot som nazisterna nånsin gjort.
The Red Menace poses as much of a threat as the Nazis ever did.
Ett hot mot dig är ett hot mot mig.
A threat to you is a threat to me.
Trots vad Elijah Mikaelson kan ha fått oss att tro, är profetian om hans frånfälle allt för sann. Och ett hot mot vår sire är ett hot mot oss.
Despite what Elijah Mikaelson may have us believe, the prophecy of his demise is all too real, and a threat to our sire is a threat against us.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar