Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobbiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

hyllar på engelska

— översättning och exempelmeningar

lägg till

Exampel meningar till hyllar

Och hyllar lag, ordning och domare Devereaux.
Celebrating victory for law, order and Judge Devereaux.
Jag säger att era verser är alldagliga och passar bara elden de hyllar.
I say that your verses are common and fit only for the fire they celebrate.
Han hyllar de fria franska styrkorna under de Gaulle och Leclerc.
He's paying tribute to the Free French Forces under DeGaulle and Leclerc.
Som vanligt, hyllar dom Ärbara Damernas Förbund efter sin månatliga inspektion, sina makar.
As is the custom, the League of Worthy Women, after the monthly inspection, congratulates your husbands
Visste ni att i hela litteraturen... finns det ingen dikt som hyllar foten...
Did you know that in all of literature... there's no poem celebrating the foot.
I 70 år har mormor Wendy, som vi hyllar gett föräldralösa barn hopp, vård och ett nytt liv.
For the past 70 years, the Granny Wendy we honour tonight... has given hope and care and life to hundreds of orphans. Great.
Vad exakt är det vi hyllar genom att böja oss fram så här?
What exactly are we celebrating with us all bending over like this?
Jag hyllar den etniska mosaik som heter Amerika, men ändå...
I celebrate the ethnic mosaic that is America, but nonetheless...
Faktum är, att vi här på PBS, har många program som hyllar din livsstil.
In fact, we here at PBS, we have many programs celebrating your lifestyle.
Inga som hyllar ditt namn.
No armies or banners or cities to celebrate your name.
I kväll hyllar vid frid och gemenskap.
This is the night we celebrate peace and togetherness!
Dikter som hyllar din skönhet.
Poems written celebrating your beauty.
Så vi hyllar dig, kära Elizabeth, som tillförde landet poesin, men även visade prov på brittiskt moderskap.
So we pay tribute to you, dear Elizabeth... who brought to this country not only poetry... but a fine example of British motherhood.
De hyllar det faktum att killen är en pantskalle.
They seem to celebrate the fact that the guy's a boob.
Jag hyllar killens hela skivkatalog.
I celebrate the guy's entire catalogue.
Vi läser högt ur din bok. Vi hyllar din klokhet och försöker växa som människor.
We re having a little read-aloud celebrate the wisdom you re taking into the world.
Vi hyllar höknästa häxor som flyger kvast,
Hook-nosed hags riding broomsticks, that's what we're celebrating.
Denna kväll hyllar vi även ledaren för våra fiender.
Also on this night, we pay tribute to the leader of our enemies.
Vi sörjer inte, vi hyllar döden.
Oh, we don't mourn death, we celebrate it.
Jag sörjer dig inte, Jag hyllar ditt liv.
I'm not mourning you, I'm celebrating your life.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar