Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobbiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

hyllning på engelska

— översättning och exempelmeningar

tribute

En hyllning till gudarna.
Tribute to the Gods.
lägg till

Exampel meningar till hyllning

Det var en fin hyllning.
That's a tribute.
Gudomlige farao, här följer Etiopiens hyllning till fullo.
Divine One, here is the full count of Ethiopia's tribute.
En tilltalande hyllning, Mose.
A handsome tribute indeed, Moses.
Under de senaste tre åren den tilltalade har genom upprepade handlingar och tal störde människor fördömde betalningen av hyllning, och hävdade sig själv till kung.
During the past three years the accused has by repeated acts and speeches disturbed the people condemned the payment of tribute, and claimed himself king.
Hyllning till prinsen.
Tribute for the prince.
Ska vi inte spela Ett slags mord som hyllning till George?
Thank you. I was thinking, Driffold. Why don't we revive A Kind of Murder as a sort of tribute to George.
Att ni har kommit så här långt är en stor hyllning, Mr Flint.
That you have come this far is a great tribute, Mr. Flint.
Jag skulle säga att det är mer en hyllning till Gila.
I would say it's more of a tribute to Gila.
Hundra statschefer bringar honom sin hyllning.
Leaders of a hundred nations come in tribute:
Ingen dålig hyllning.
That's quite a tribute.
En ridderlig duns och en hyllning till kvinnan!
It's a courtly dance, and a tribute to women!
Ni unga flickor är verkligen en fin hyllning till er förträffliga rektor som jag alltid kommer att stå i skuld till.
You young ladies are certainly a fine tribute to the excellence of your headmistress to whom I will always be indebted.
En glödande hyllning, mr Kidd.
A glowing tribute, Mr. Kidd.
Sen 100 år är mazurka trudition här, En vacker dans en ridderlig dans, en hyllning till kvinnun,
For 100 years the Mazurka has been a tradition here. It's a beautiful dance, a chivalric dance, a tribute to women.
En vacker dans, en ridderlig dans, en hyllning till kvinnan.
A beautiful dance, a chivalric dance, a tribute to the woman.
Å alla Philadelphiabors vägnar och de som blivit rörda av dina talanger och ditt outtröttliga deltagande i den här stadens välgörenhetsverksamheter. Det är en stor ära att få presentera det här minnesmärket som alltid kommer att stå som en hyllning till mannens okuvliga själ.
On behalf of all the citizens of Philadelphia and those touched by your accomplishments and your untiring participation in this city's many charity functions, it is with great honour that we present this memorial, which will stand always as a celebration to the indomitable spirit of man.
Men som beundrare av hans arbete vill jag ändå framföra en hyllning.
But as an admirer of his work, I am in a position to perform an impromptu tribute in his honour.
Vilken hyllning.
That's quite an accolade.
De stolta föräldrarna filmar det som en hyllning till barnet.
'The proud parents will tape it as a tribute for the child.' Tribute?
Innan festen börjar, vill jag tacka Key Steel som lånat ut sin lokal som en hyllning till musiken som spelas av inga mindre än Steel Dragon!
Before we get too deep into this party, I want to thank IKey Steel for letting us use their place of business to pay tribute to the metal created by none other than Steel Dragon!
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om den är det, dela gärna vår sida med andra. Det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ordbetydelse
26
Översättningsspråket
523000000
Exempel meningar