Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

jämvikt på engelska

— översättning och exempelmeningar

balance

Men min fars system hade jämvikt.
subdirectory_arrow_right However, there was a balance to my father's system.
lägg till

Exampel meningar till jämvikt

Om varje stens jämvikt bevaras kommer alla att stå i evig tid.
subdirectory_arrow_right If each stone keeps in balance... then all will stand forever.
Evig fred kan nog vara möjlig, men jag kan inte... hur ska jag säga... Jag tror inte på någon politisk jämvikt.
subdirectory_arrow_right I think the eternal peace is possible, but, I don't know how to express it, only not through political balance.
Denna förlust av jämvikt i hans systemet skulle ha gjort det omöjligt för honom att hålla balansen på en cykel.
subdirectory_arrow_right This loss of equilibrium in his system would have made it impossible for him to maintain his balance on a bicycle.
Dividerad med principen om motsatta krafter i rörelse... Och så justering med hänsyn till skillnaden i jämvikt...
subdirectory_arrow_right Dividing Guttermeg's principle of opposing forces in motion, and adjusting for the difference in equilibrium...
Men min fars system hade jämvikt.
subdirectory_arrow_right However, there was a balance to my father's system.
Alla däggdjur på planeten utvecklar instinktivt en jämvikt med omgivningen.
subdirectory_arrow_right Every mammal on this planet instinctively develops an equilibrium with the surrounding environment.
Ett steg närmare ekonomisk jämvikt.
subdirectory_arrow_right One step closer to economic equilibrium.
Om jag kunde härleda en jämvikt... där prevalensen är en icke-singulär händelse... där ingen förlorar.
subdirectory_arrow_right See, if I could derive an equilibrium where prevalence is a non-singular event where nobody loses.
Du skulle ju sträva efter större jämvikt i ditt liv.
subdirectory_arrow_right Prue, what happened to putting more balance in your life? You know, less Wicca wonder, more Prue.
Vi står här idag vid en bro till framtiden, där människan och ekosystemet kan leva i harmoni.. och gör det möjligt att för oss, inte bara att hålla vår egen sköra planet i jämvikt.. men för att nån gång, kunna hålla oss vid liv på nya världar, långt långt härifrån.
subdirectory_arrow_right We stand today at the bridge to a future... where man and the ecosystem can live in harmony... and make it possible for us... not only to balance our own fragile planet... but one day to sustain life on new worlds far, far away.
Du har vad man kallar dålig jämvikt.
subdirectory_arrow_right You got what they call a bad equilibrium.
Stenarna måste läggas i jämvikt.
subdirectory_arrow_right We must balance these stones to open the doorway.
Som jämvikt mot oss lantisar. Hon bodde i stan.
subdirectory_arrow_right To balance out all us inbred rurals.
Ett bagage som gör att man är i jämvikt när man ska stå på egna ben och inte behöver vara i Goa i tio år.
subdirectory_arrow_right That gives you a kind of balance when you go out into the world. That might save you having to spend a decade in Goa.
Hur kan de uppnå jämvikt?
subdirectory_arrow_right How can they come into equilibrium?
Och det är ett av de centrala begreppen inom ekonomi hur de kommer i jämvikt... och han säger: det är marknadens osynliga hand
subdirectory_arrow_right And that is one of the central notions of economics is how do they come into equilibrium... and he says: it's the Invisible Hand of the Market
Som för dem till jämvikt.
subdirectory_arrow_right That brings them into equilibrium.
Du pratar om jämvikt och om att rädda människor.
subdirectory_arrow_right You talk about balance, about saving people.
Titta inte på tuttarna. En center av massa som upprätthåller jämvikt.
subdirectory_arrow_right Do not look to the breasts, Mass to maintain balance,
Vi har uppnått partiell jämvikt.
subdirectory_arrow_right Why have things slowed down? We've reached equilibrium, so we sell less.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar