Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

järnhand på engelska

— översättning och exempelmeningar

iron fist

Diktatorn Hynkel styrde landet med järnhand.
subdirectory_arrow_right Hynkel ruled the nation with an iron fist.
lägg till

Exampel meningar till järnhand

Diktatorn Hynkel styrde landet med järnhand.
subdirectory_arrow_right Hynkel ruled the nation with an iron fist.
Så länge som en enda man ger vika för förtrycket av en järnhand, så länge som ett barn skriker om natten, eller en skådespelare blir vald till president, måste vi fortsätta kämpa.
subdirectory_arrow_right For as long as a single man is forced to cower under the iron fist of oppression, as long as a child cries out in the night, or an actor can be elected president, we must continue the struggle.
Neil styr ju mer med järnhand.
subdirectory_arrow_right Neil ruled with more of an iron fist.
I alla fall, saken är den, du får inte bära den förens du lär dig att styra med järnhand.
subdirectory_arrow_right Anyway, the point is, you won't wear it until you learn how to rule with an iron fist.
Du är en järnhand med sidenhandske.
subdirectory_arrow_right You' an iron fist with a velvet glove.
Du kommer att styra skolan med järnhand.
subdirectory_arrow_right You're gonna rule the school with an iron fist.
Med Bush visste du vad du fick, det var ingen järnhand i en sammetshandske.
subdirectory_arrow_right With Bush, you knew exactly what you were getting. It was... There was no iron fist in a velvet glove.
Fortskrid med operation Järnhand.
subdirectory_arrow_right Proceed with Operation Iron Fist.
För 200 år har E.D.F. styrde Mars med järnhand.
subdirectory_arrow_right For 200 years, the E.D.F. ruled Mars with an iron fist.
Dessa färgade måste lära sig en läxa, och vi ska lära dem den med, vågar jag säga inom detta heliga område, en järnhand.
subdirectory_arrow_right These coloreds need to leam a lesson, and we are going to teach it with, dare I say in these sacred confines an iron fist.
De kräver ett slut på militärdiktaturen som styrt landet med järnhand sen en kupp 1962.
subdirectory_arrow_right They are demanding an end to the military dictatorship that has ruled the country with an iron fist since a coup in 1962.
Wellington, han styr den familjen med järnhand, så...
subdirectory_arrow_right Wellington, he rules that family with an iron fist. So...
Han styr med järnhand.
subdirectory_arrow_right Rules with an iron fist.
Han regerade över sin firma Cossack med järnhand och vithårig peruk med metallband, så att han såg ut som Dog the Bounty Hunter, tappad i en fritös.
subdirectory_arrow_right He lorded over his company Cossack with an iron fist and a white-maned hair metal band wig that looked like Dog the Bounty Hunter had been dropped into a deep fryer.
Från sin svit på Lexington Hotel, styr Capone sitt rike med järnhand.
subdirectory_arrow_right NARRATOR: From his palatial suite at the Lexington Hotel, Capone rules his empire with an iron fist...
Uppror kräver en järnhand.
subdirectory_arrow_right An iron fist. It's the only way to deal with revolt.
Jag är Guds järnhand, ingen vettig man skulle våga...
subdirectory_arrow_right They're coming hard. Son, I am the iron fist of God. There's not a sane man in three states who would dare to...
För att, så att säga, visa min järnhand för de allierade, och för att samtidigt säga åt dem att det inte kommer att förändra något även om ni förstör kommunikationslinjerna till riket och bombar dem i bitar, kommer vi ändå att marschera.
subdirectory_arrow_right 'ln order, so to speak, to show my iron fist to the Allies and also to tell them at the same time it is not going to change anything even if you destroyed the lines of communication to the Reich and bombed them to pieces, we will still march.
Vi har lagt fram konkreta bevis för att du har styrt ditt land med järnhand i tretton år.
subdirectory_arrow_right We have provided concrete evidence that you have ruled your country with an iron fist And I will rule it for another 13 years, once this charade is over.
Han är redo att styra med järnhand.
subdirectory_arrow_right Vito Genovese finally has the power he's been waiting for, and he's prepared to rule the Mob with an iron fist.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar