Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

juridisk på engelska

— översättning och exempelmeningar

legal

Juridisk sett talar det för att det var på gång.
subdirectory_arrow_right Legal speak for it was happening.

judicial

Vill du prova juridisk vägspärr så varsågod.
subdirectory_arrow_right You want to try a judicial roadblock? You go ahead.
lägg till

Exampel meningar till juridisk

Och det finns en sak hon inte har tid med: juridisk hokus-pokus!
subdirectory_arrow_right But there's one thing she can't stand, and that's legal hocus-pocus!
Jag vet att det inte är en viktig juridisk aspekt men även på dagis, brukade de kalla mig Bloom.
subdirectory_arrow_right I know it's not a big legal point but even in kindergarten, they used to call me Bloom.
Mr Dusaine är juridisk expert.
subdirectory_arrow_right Mr Dusaine is the legal expert.
Det är en juridisk sak.
subdirectory_arrow_right Legal matter.
Det är klokt att försäkra sig om ordentlig juridisk hjälp.
subdirectory_arrow_right It's wise to have the best legal aid in times like these. Exactly.
Ernestina, jag vet att vara privata känslor är det allra viktigaste, men ett äktenskap har också en juridisk sida...
subdirectory_arrow_right Ernestina, I know our private affections are the paramount consideration but there is also a... legal and contractual side to matrimony which is...
Du måste få kvalificerad juridisk hjälp av människor du kan lita på.
subdirectory_arrow_right Look, I can't let you do this to yourself. You have to have competent legal advice from people you can trust.
Jag behöver juridisk hjälp, inte en flugsmälla.
subdirectory_arrow_right Madgett, I want legal aid, not a fly swat.
De skapar juridisk historia därinne, Ray!
subdirectory_arrow_right They are in there making legal history! Legal history! Oh, boy!
Jag anhåller om att någon ställer upp och ger mig juridisk hjälp.
subdirectory_arrow_right I do request someone to come forward to give me legal assistance.
Jag vet inte om vi har någon juridisk grund för ett sånt åtal.
subdirectory_arrow_right I'm not sure we have any legal basis for such a prosecution.
Men grevinnan vill ändå få en juridisk åsikt.
subdirectory_arrow_right But Countess Olenska still insists on a legal opinion.
Från och med nu ska 40 % av det vi tjänar gå till juridisk hjälp för att få ut vårt folk härifrån.
subdirectory_arrow_right From now on I want 40% of everything set aside for legal fees. We gotta start helping our gente get out of here.
Ferengerna har en juridisk tradition som kallas vädjansförhandling.
subdirectory_arrow_right There's a Ferengi legal tradition called plea bargaining.
Åh Cheryl, får jag ställa en juridisk fråga, det är så att jag blivit stämd...
subdirectory_arrow_right By the time you get anything... Oh, Cheryl, can I ask you a legal question? I'm being sued.
Min advokat tycks ha försvunnit, så jag kan behöva juridisk hjälp.
subdirectory_arrow_right My lawyer seems to have disappeared, so I need help on the legal end.
Vill du prova juridisk vägspärr så varsågod.
subdirectory_arrow_right You want to try a judicial roadblock? You go ahead.
Det talar ju starkt för en juridisk reform.
subdirectory_arrow_right Pleads a great case for judicial reform.
Jag är en juridisk polisman.
subdirectory_arrow_right I'm a Judicial Policeman.
Politiska tal är inte föremål för juridisk granskning.
subdirectory_arrow_right Political speech is not subject to prior judicial review.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar