Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

justerar på engelska

— översättning och exempelmeningar

adjust

Justerar, och laddar om, ... visst?
subdirectory_arrow_right Adjust and adapt, yes?
lägg till

Exampel meningar till justerar

Om bilden inte utvecklas, justerar vi programmet.
subdirectory_arrow_right If it doesn't keep moving towards a coherent image, we adjust the program.
Vi justerar resonatorfrekvenserna.
subdirectory_arrow_right We will monitor and adjust the frequency of the resonators.
Nu justerar jag upplösningen och färgstyrkan.
subdirectory_arrow_right Let's adjust resolution and magnitude of each of the colour channels.
Jag går till kraftkärnan, justerar utrustningen, försöker stabilisera.
subdirectory_arrow_right I'll go back in the power core, adjust the equipment, try to stabilize this place.
Justerar kursen för att genskjuta.
subdirectory_arrow_right Preparing to adjust our heading to intercept.
Du kan få bättre upplösning om du justerar amplitudparametrarna.
subdirectory_arrow_right You know, you might get better resolution if you adjust your amplitude parameters.
Jag justerar miljöstyrningen igen.
subdirectory_arrow_right I'II adjust the environmental controls... again.
Justerar.
subdirectory_arrow_right Will adjust.
De justerar bara frekvensen för att ta emot sändningen.
subdirectory_arrow_right They will merely adjust the frequency to accept a ring transmission.
Jag justerar det.
subdirectory_arrow_right I'm going to adjust it. I'll help. I'm fine.
Jag föreslår, att vi justerar styrkan på fältet manuellt.
subdirectory_arrow_right I'm proposing that we adjust the field strength manually.
Så om vi justerar och ändrar värdena för Rivers' tidigare kända platser...
subdirectory_arrow_right So, if we adjust, and weight values for Rivers' previous known locations so old addresses and sites of arrest and such, eliminating places that we know
Jag justerar den här och...
subdirectory_arrow_right I'll just adjust it here and...
Kanske om vi justerar värdet i den här sekvensen.
subdirectory_arrow_right Maybe if we adjust the values in this sequence here...
Justerar, och laddar om, ... visst?
subdirectory_arrow_right Adjust and adapt, yes?
Var är nu knappen som man justerar passagerarsätets backspegel?
subdirectory_arrow_right Now, where is the switch to adjust the passenger side mirror?
Astrid, jag vill att du justerar ljuset.
subdirectory_arrow_right Astrid, I need you to adjust that light.
Lyssna här, du justerar bara inställningen tio grader söder.
subdirectory_arrow_right Okay, listen, Sheriff. Yeah? You adjust the dial, ten degrees to the south.
Den justerar temperaturen.
subdirectory_arrow_right It's to adjust the temperature.
Om man justerar stålet och riktar det mot planeten från sitt bröst visar den hur fort den närmar sig och hur fort den sen avlägsnar sig.
subdirectory_arrow_right If you adjust the steel and point it towards the planet from your chest, it'll tell you how fast it's approaching and ultimately how fast it will recede.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar