Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

klapp på engelska

— översättning och exempelmeningar

present

Flickor, jag hittar inte Billys klapp.
subdirectory_arrow_right Girls, I can't find Billy's present under the tree here.

pat

För en klapp pa axeln?
subdirectory_arrow_right What for, a pat on the head?
lägg till

Exampel meningar till klapp

En slogan, ett gevär och en klapp i ryggen.
subdirectory_arrow_right Narrator A slogan, a gun and a pat on the back, and off they went to fight the Russians.
En vänlig klapp är ingen inbjudan till brottning.
subdirectory_arrow_right A friendly pat doesn't mean they want to wrestle with you.
Hur mycket vill ni ge... frånsett prat i tidningarna, en klapp... på axeln och några vänliga ord?
subdirectory_arrow_right What would you give besides phony stories to the press, a pat on the back... and kind words for me?
Jag blev er knähund som ni kunde trösta med en klapp på huvudet.
subdirectory_arrow_right I was just a pet dog that somebody kicked, so you consoled him with a pat on the head.
Jag vill bara inte att du ska hanka dig fram utan belöning utom ett löntagarnummer och en klapp på axeln från nån politiker.
subdirectory_arrow_right I just hate to see you sliding along, year after year with nothing to show for it except a payroll number and maybe a pat on the back from some political appointee.
Sen du såg mig ge Francesca Vanini en klapp på stjärten?
subdirectory_arrow_right When you saw me pat Francesca Vanini's bottom?
De får en klapp och så god natt i väg till sängs la, kungligt är mitt vardagsliv
subdirectory_arrow_right And so I'll pat them on the head and send them off to bed Ah, lordly is the life I lead
För en klapp pa axeln?
subdirectory_arrow_right What for, a pat on the head?
Med fötterna säger vi tramp, tramp, tramp Med händerna säger vi klapp, klapp, klapp Så att du kommer 'håg att så ska polkan gå
subdirectory_arrow_right W'ith our feet we go stomp, stomp, stomp w'ith our hands w'e go clap, clap, clap don't forget, will you now doing the polka, we know' how'...
Det räcker med en liten klapp.
subdirectory_arrow_right Just give it a little pat.
Du ber om lite faderligt beteende. En klapp på axeln!
subdirectory_arrow_right You want some fatherly bullshit a pat on the back.
Res er upp och ge dem en klapp i ryggen.
subdirectory_arrow_right So why not stand up and pat them on the back?
Kolla här, du kan inte bara börja med en långsam klapp när som helst.
subdirectory_arrow_right Look, you can`t just start a slow clap at any old time.
Klapp.
subdirectory_arrow_right Right hand down. Clap.
Rör vid dem, håll dem i handen eller smek deras hår, eller ge dem en lugnande klapp på armen.
subdirectory_arrow_right Start by touching them, holding their hand, or stroking their hair, or give them a reassuring pat on the arm.
Klapp... på!
subdirectory_arrow_right Clap on, clap off
Klapp på!
subdirectory_arrow_right Clap on!
En liten klapp. Som Gullet, jag är din pappa. Jag tänker inte klappa henne.
subdirectory_arrow_right Lt's just a little tap. it's like saying, Boop, I'm your daddy. l'm not gonna tap her.
Guten Tag klapp klapp Guten Tag slapp slapp
subdirectory_arrow_right Guten Tag clap clap Guten Tag slap slap
Med klapp och:
subdirectory_arrow_right With claps, and:
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar