Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

koloni på engelska

— översättning och exempelmeningar

colony

Det blir en ny koloni med en ny guvernör.
subdirectory_arrow_right There'll be a new colony, a new governor.

colonize

De borde aldrig ha byggt en koloni så nära cardassierna.
subdirectory_arrow_right I said we shouldn't colonize so close to the Cardassians.
lägg till

Exampel meningar till koloni

Vi har en koloni i San Bernadino.
subdirectory_arrow_right We've got a small colony in San Bernardino. You might make a contribution as you pass through.
En gång koloni, alltid koloni.
subdirectory_arrow_right Once a colony, always a colony.
Är det att fly att försöka börja ett nytt liv i en ny koloni?
subdirectory_arrow_right Is it running away to try to find a new life in a new colony?
Det måste ha krävts mod för att ge sig av till en ny koloni och lämna allt bakom er.
subdirectory_arrow_right It must've taken great courage to pack off and set off for a new colony and leave your whole world behind you.
Det blir en ny koloni med en ny guvernör.
subdirectory_arrow_right There'll be a new colony, a new governor.
I 2 500 år har vi varit en koloni.
subdirectory_arrow_right For 2, 500 years we've been nothing but a colony.
En koloni av förvisade, utstötta.
subdirectory_arrow_right A colony of damned, of outcasts.
Jag behöver transport till en planet koloni med rätt råmaterial.
subdirectory_arrow_right I need transportation to a planet colony with proper raw materials.
Liten koloni.
subdirectory_arrow_right Small colony.
Varför slår vi oss inte ner och grundar en koloni?
subdirectory_arrow_right Why don't we just settle down and found a colony?
Sedan kan ni, som Armando sa, åka med dem till Florida, grunda en koloni i Everglades och leva lyckliga i alla dagar.
subdirectory_arrow_right Then, as Armando says, you can travel with them to Florida, found your own colony in the Everglades and live happily ever after.
Hur som helst, det första säkra datumet är 268 före kristus när vi blev en romersk koloni och Via Aemilia byggdes.
subdirectory_arrow_right Be that as it may, the first date we know for certain is 268 BC, when this became a Roman colony and the start of the Emilian Way.
Folken i Sovjet skulle behandlas som infödingar i en tysk koloni.
subdirectory_arrow_right The Soviets would be treated as mere natives in the German colonial empire.
Vi har upptäckt en försvunnen koloni.
subdirectory_arrow_right We've actually discovered a lost colony. That's quite remarkable.
Här är tribunen, Sportklubben och här är skolbarnens koloni.
subdirectory_arrow_right Here the bandstand, here the sports club and the children's summer camp. You can study the map closer.
Nicodemus vill att vi förstör vår koloni och leda oss till svält ute i vildmarken.
subdirectory_arrow_right Nicodemus would have us destroy this colony only to lead us to starvation in some wilderness!
Bror säger att vi snart blir koloni.
subdirectory_arrow_right Bror says we'll be a colony soon.
När de två kejsarna saluterade de två ländernas fanor visade det att Manchukuo inte är en japansk koloni, utan Manchuriet.
subdirectory_arrow_right When the two Emperors stood together... and saluted the two national flags they recognised that Manchukuo had come of age Manchukuo is not a colony, Manchukuo is Manchuria
Ni amerikaner glömmer gärna att Vietnam inte är er koloni.
subdirectory_arrow_right How conveniently you Americans forget that Vietnam is not your colony.
Men vi ska inte till någon koloni.
subdirectory_arrow_right Yet we are not headed for a colony.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar