Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

kommer på på engelska

— översättning och exempelmeningar

remember

Om du kommer på något, ring oss.
subdirectory_arrow_right If you remember anything, let us know.

find

Om de kommer på, kommer du förlora ändå.
subdirectory_arrow_right If they find out, you'll lose it anyway.
lägg till

Exampel meningar till kommer på

Vad du än kommer på är det ok med mig.
subdirectory_arrow_right Whatever it is that you come up with is fine with me.
Om jag kommer på nåt, sänder jag över nån med den andra halvan.
subdirectory_arrow_right If I come up with anything, I'll send you somebody with the other half.
Han sa att om jag inte kommer på nåt snart... tänker han öka trycket på mig.
subdirectory_arrow_right He said if I don't come up with something soon... he's gonna start shitting all over me.
Jag tycker vi sätter upp henne på avlöningslistan och ser vad hon kommer på.
subdirectory_arrow_right I think we should put her on the payroll, see what she comes up with.
Vi lägger våra planer på is och ser vad hjärntrusten kommer på.
subdirectory_arrow_right Then we have no choice. We'll put our own plans on hold and see what the Think Tank comes up with.
Fri som fågeln kommer på upploppet... och flyger in på en sjunde plats.
subdirectory_arrow_right Coming up with a late run, Fancy Free from being out of contention, is flying into seventh place.
Jag kommer på var den försvunna staden finns, vi åker för att hitta den.
subdirectory_arrow_right I come up with the Lost City, we go find it.
De kommer på såna fascinerande vändningar. Det gör bara allt mer spännande.
subdirectory_arrow_right They come up with these fascinating twist and turns, that only ratchets the suspense and the tension up, higher and higher.
De är vanligtvis inte lika kreativa som A typerna..men om de av en händelse kommer på en uppskattad id'e... så uppskattar de applåder och en klapp på ryggen.
subdirectory_arrow_right They're not usually as creative as the A's, but if they happen to come up with an intuitive idea, they appreciate a round of applause and a nice pat on the back.
Nej, du kommer få stiga ner till ett mörkt litet rum i en källare på Area 51 och där kommer du få stanna tills du kommer på ett skydd mot Ori. Så löd vårt avtal.
subdirectory_arrow_right No, you will descend to a small dark room in the basement of Area 51 and you'll stay there till you come up with a defence against the Ori.
När Zelenka väl kommer på en plan, kommer jag att ha dött av hög ålder.
subdirectory_arrow_right By the time Zelenka comes up with a plan, I'll have died of old age.
Du kommer att gömmas i ett litet, mörkt rum i källaren på area 51 och blir kvar där tills du kommer på ett sätt vi kan försvara oss på mot Ori.
subdirectory_arrow_right You will descend to a small, dark room in the basement of Area 51, and you'll stay there till you come up with a defense
Någon kanske kommer på ett annat svar.
subdirectory_arrow_right Well, you woke him up once, maybe someone'll come up with some other answer.
Du kommer på teorier, du testar dem, gör nya upptäckter.
subdirectory_arrow_right You come up with theories, you test them, you make new findings.
Replikatorerna vet var Jorden finns, och med dessa nya skepp kan dom ta sig dit vi kan inte bara sitta stil medans folket på Area 51 kommer på en lösning
subdirectory_arrow_right The replicators know the location of Earth, and with this new ships have the means to get there we can't just sit on our hands while the guys at Area 51 try to come up with a solution
Jag tror att de kommer på ett sätt att utrota det här på nolltid.
subdirectory_arrow_right I'm sure they're trying a bunch of stuff. I'm sure they'll come up with a way to beat this thing in no time.
Vi kanske kommer på ett namn på hemvägen.
subdirectory_arrow_right Well, perhaps we'll finally come up with a name on the road home.
Columbia har väl slut på framstående elever om allt de kommer på är mig.
subdirectory_arrow_right Clearly Columbia's run out of alumni to honor if the best they could come up with is me.
Ni har inte fått tag i mig på elva år, så ni kommer på idén att kidnappa de här två?
subdirectory_arrow_right You can't get to me for 11 years, so you come up with the idea of kidnappinthese two?
Du ska stanna här tills vi kommer på en plan för att få in dig på college.
subdirectory_arrow_right You will stay here till we can come up with a plan for getting you into college.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar