Ditt sökord i Svenska ordbok
Stavningskontroll på

Anmärkning

Vi vet att annonser kan vara lite jobiga...

Om du vill du kan ta bort denna anmärkning och några av annonserna om du registrerar dig på vokabel.se

Så vad väntar du på?

Registrera dig
Ordbok Syn Bet Gra Exe

kommission på engelska

— översättning och exempelmeningar

commission

Nåväl, jag ska sammansätta en sådan kommission.
subdirectory_arrow_right Very well. I will convoke such a commission. Thank you.
lägg till

Exampel meningar till kommission

Det enda jag begär är att en kommission undersöker saken.
subdirectory_arrow_right That's all I ask. That an Episcopal Commission be set up to investigate.
Nåväl, jag ska sammansätta en sådan kommission.
subdirectory_arrow_right Very well. I will convoke such a commission. Thank you.
Han får inte veta att jag funderar på att sammankalla en kommission.
subdirectory_arrow_right He will not know that I even contemplate convoking the commission.
Bernadette, förstår du vad biskopens kommission har ägnat sig åt?
subdirectory_arrow_right Bernadette... have you any idea of what the bishop's commission has been doing?
Jag bistod er kommission efter bästa förmåga.
subdirectory_arrow_right As for the other damage, you sent a technical commission on board. I gave them every help.
Min kommission säger 48 timmar.
subdirectory_arrow_right At least two weeks. My commission suggests 48 hours. What?
Jag borde varna er, jag får kommission på det jag dricker.
subdirectory_arrow_right I should warn you, I get a commission on what I drink.
Nej, låt mig bara säga detta som ledare för denna kommission.
subdirectory_arrow_right No, just let me say this as head of this commission.
Jag har ett officiellt tillkännagivande från presidenten, som befäster rekommendationerna från denna kommission baserat på inspelningar som levererats av Dr Hasslein.
subdirectory_arrow_right I've received an official notification from the president, ratifying the recommendations made by this commission in light of the tape recordings delivered to us by Dr Hasslein.
Jag förklarar nu denna kommission upplöst.
subdirectory_arrow_right I now declare this commission dissolved.
Det finns en Kommission som kan föreslå en ny lag.
subdirectory_arrow_right Joe, listen, there's a Senate hearing commission. They can make a law.
Och du tror jag skulle ge dig kommission... för att Rigas offer var tyska judar?
subdirectory_arrow_right And you think that's why I should give you a commission because the victims of Riga were German Jews?
Om jag ringer dem får ni ingen kommission.
subdirectory_arrow_right Either you call them or I do. If I call them up, you don't get a commission.
Vi tar in varor på kommission.
subdirectory_arrow_right It's upstairs. We take goods on commission.
Arrendet ska minskas, de vill få odla vad de vill och det ska finnas en kommission dit man kan framföra klagomål.
subdirectory_arrow_right There's a rebate on rents paid. They're to be free to grow crops of their own choice. And a commission, part Indian, to hear grievances.
Annars kan du be din kommission att försvinna ur min åsyn.
subdirectory_arrow_right Otherwise, you tell your Commission to get the hell out of my face.
En kommission ska tillsättas för att hitta en isolerad plats där de kan få utvecklas i sin egen takt.
subdirectory_arrow_right I am recommending a commission be formed for the purpose of locating an isolated spot where they can be left and allowed to develop in their own course.
Men, för att tala om nåt trevligare, har det nya rekordet för en enskild månads kommission för enskilda konton slagits av Bud Fox.
subdirectory_arrow_right Now, on a more inspiring note, I am pleased to announce the new office record... for a single month's gross commission... from the wealthy individual accounts goes to Bud Fox.
Presidenten har tillkännagett bildandet av en kommission som ska granska händelserna i Dallas.
subdirectory_arrow_right The President has announced the creation of a commission to probe the events in Dallas.
Se till att ni är där. Men, för att tala om nåt trevligare, har det nya rekordet för en enskild månads kommission för enskilda konton slagits av Bud Fox.
subdirectory_arrow_right I'm pleased to announce the new office record for single month's gross commission from the wealthy individual accounts goes to Bud Fox.
lägg till
Var den här artikeln hjälpsam?
- Om det är det, dela gärna vår sida med andra det skulle betyda mycket för oss!
Dela
+159000
Ord menande
26
Översättnings paror
523000000
Exempel meningar